07 - Feb - 2023

Geen gebedsverbod op Leidsche Rijn College

Als openbare school heten wij iedereen welkom en op onze school zijn alle geloofsovertuigingen welkom. Wij respecteren het recht op godsdienstvrijheid.

Er is op (en rond) het Leidsche Rijn College commotie ontstaan naar aanleiding van een vraag van een groep leerlingen naar mogelijkheden voor een gebeds- of stilteruimte in het schoolgebouw.

Als openbare school heten wij iedereen welkom en op onze school zijn alle geloofsovertuigingen welkom. Wij respecteren het recht op godsdienstvrijheid, binnen de kaders van de wet. Bidden is op het LRC toegestaan, mits dit in de eigen tijd van de leerling plaatsvindt (voor of na schooltijd en tijdens pauzes en lesuitval) en op een plek waar anderen niet gestoord worden.

Binnen het LRC is er door leerlingen en schoolleiding onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor gebedsruimtes in het publieke domein. Vaak zijn er ‘stilteruimtes’ ingericht, waar mensen met en zonder religieuze achtergrond terecht kunnen voor een moment van stilte, zonder dat deze ruimte door een bepaalde groep wordt geclaimd.

Die optie onderzoeken we voor onze school ook, in nauwe afstemming met de andere NUOVO Scholen.

Gesprek over identiteit

De actuele discussie over het al dan niet toestaan van bidden op school, heeft ook een positieve wending gekregen. Niet alleen op het LRC voeren we momenteel het gesprek over (religieuze) identiteit met leerlingen en ouders, ook met alle andere NUOVO Scholen voeren we het gesprek hierover. Daarbij zoeken we contact met deskundigen uit de samenleving om ons hierin te ondersteunen. Want de NUOVO Scholen vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich op school welkom en thuis voelen, welke achtergrond ze dan ook hebben. De samenstelling van onze schoolpopulatie is vergelijkbaar met die van de omgeving van de school en daar hechten we veel waarde aan. De school is tenslotte een maatschappij in het klein, een oefenplaats voor nu en later.

Verbinding

Uit gesprekken met medewerkers, ouders en leerlingen blijkt dat we vooral meer met elkaar in dialoog moeten zijn over die belangrijke vraag: hoe zorgen we er samen voor dat iedereen zich welkom voelt op school en hoe sluiten we niemand daarvan uit? We gaan met alle betrokkenen de dialoog aan, binnen en buiten de school. Juist om te zoeken naar wat ons verbindt, in plaats van wat ons tegenover elkaar plaatst.

Eric Hordijk

Rector

Ook interessant

Op donderdag 11 april is Iddink Learning Materials BV getroffen door een cyberaanval. Voorheen verzorgde Iddink tot en met schooljaar 2019/2020 de levering van schoolboeken binnen de NUOVO scholen, waaronder ook uw school valt.

Lees verder

Vrijdag 15 maart was de gymnasiumdag. Het begon met een optreden van 6 gymnasium, gevolgd door een leuke quiz. Daarna begonnen de workshops.

Lees verder

Op 4 maart vond er een leuke en leerzame workshop plaats, gegeven door de getalenteerde jeugdboekenschrijver Rob Koops uit Leidsche Rijn. Deze workshop, onderdeel van de R-les Creatief Schrijven, bood leerlingen een unieke kans om hun schrijfvaardigheden te ontwikkelen onder de begeleiding van een ervaren auteur.

Lees verder

Wij vinden het normaal dat leerlingen een gezonde en duurzame keuze kunnen maken in de schoolkantine. Daarom doen wij dát wat de normaalste zaak van de wereld is: we maken van de gezonde kantine de gewone kantine.

Lees verder

Houd je van theater, concerten en een avondje gezellig meezingen? Vind je het leuk om te zien welke podiumkunsten onze eigen LRC-leerlingen en -docenten in huis hebben?  

Lees verder

Op woensdag 28 februari was de officiële opening van de Sportcampus op het Leidsche Rijn College. HoCoSto doet zijn werk en ons schoolgebouw is nu echt energieneutraal, zelfvoorzienend in zijn warmte en het terrein is op een duurzame manier opnieuw ingericht. Een project waar we trots op zijn!

Lees verder