07 - Feb - 2023

Geen gebedsverbod op Leidsche Rijn College

Als openbare school heten wij iedereen welkom en op onze school zijn alle geloofsovertuigingen welkom. Wij respecteren het recht op godsdienstvrijheid.

Er is op (en rond) het Leidsche Rijn College commotie ontstaan naar aanleiding van een vraag van een groep leerlingen naar mogelijkheden voor een gebeds- of stilteruimte in het schoolgebouw.

Als openbare school heten wij iedereen welkom en op onze school zijn alle geloofsovertuigingen welkom. Wij respecteren het recht op godsdienstvrijheid, binnen de kaders van de wet. Bidden is op het LRC toegestaan, mits dit in de eigen tijd van de leerling plaatsvindt (voor of na schooltijd en tijdens pauzes en lesuitval) en op een plek waar anderen niet gestoord worden.

Binnen het LRC is er door leerlingen en schoolleiding onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor gebedsruimtes in het publieke domein. Vaak zijn er ‘stilteruimtes’ ingericht, waar mensen met en zonder religieuze achtergrond terecht kunnen voor een moment van stilte, zonder dat deze ruimte door een bepaalde groep wordt geclaimd.

Die optie onderzoeken we voor onze school ook, in nauwe afstemming met de andere NUOVO Scholen.

Gesprek over identiteit

De actuele discussie over het al dan niet toestaan van bidden op school, heeft ook een positieve wending gekregen. Niet alleen op het LRC voeren we momenteel het gesprek over (religieuze) identiteit met leerlingen en ouders, ook met alle andere NUOVO Scholen voeren we het gesprek hierover. Daarbij zoeken we contact met deskundigen uit de samenleving om ons hierin te ondersteunen. Want de NUOVO Scholen vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich op school welkom en thuis voelen, welke achtergrond ze dan ook hebben. De samenstelling van onze schoolpopulatie is vergelijkbaar met die van de omgeving van de school en daar hechten we veel waarde aan. De school is tenslotte een maatschappij in het klein, een oefenplaats voor nu en later.

Verbinding

Uit gesprekken met medewerkers, ouders en leerlingen blijkt dat we vooral meer met elkaar in dialoog moeten zijn over die belangrijke vraag: hoe zorgen we er samen voor dat iedereen zich welkom voelt op school en hoe sluiten we niemand daarvan uit? We gaan met alle betrokkenen de dialoog aan, binnen en buiten de school. Juist om te zoeken naar wat ons verbindt, in plaats van wat ons tegenover elkaar plaatst.

Eric Hordijk

Rector

Ook interessant

De zomervakantie is begonnen! De leerlingen hebben dit jaar weer hard gewerkt, de boeken zijn ingeleverd en de schooltas kan in de hoek.

Lees verder

Donderdag 30 maart kwamen ruim 150 leerlingen naar school voor een Iftar. Dit is een maaltijd die gegeten wordt tijdens de Ramadan, na zonsondergang.

Lees verder