Tweetalig onderwijs

Op het Leidsche Rijn College starten we in het schooljaar 2021-2022 met tweetalig onderwijs, kortweg TTO.

We beginnen met een havo TTO-klas. In deze klas krijg je de volgende vakken in het Engels: lichamelijk opvoeding, drama, beeldende vorming, wiskunde, science, geschiedenis en aardrijkskunde. Ook krijg je een uur Engels extra in de week. Daarnaast doe je allemaal activiteiten die te maken hebben met het buitenland. Hierbij spreek je natuurlijk alleen maar Engels!

TTO betekent niet alleen dat je veel van je lessen in het Engels krijgt, maar ook dat de inhoud van de lessen sterk gericht is op het kennismaken met en het begrijpen van verschillende perspectieven op de wereld om ons heen. Door je helemaal te verdiepen in een andere taal en cultuur word je net iets meer uitgedaagd om stil te staan bij wie jij bent: doordat je ziet wat een ander doet en vindt, leer je weer wat meer over jezelf.

Ook in het reguliere programma staan we stil bij jouw blik op de wereld. Bij TTO zetten we net een stapje verder. Iedere leerling mag zich voor TTO aanmelden, ook als je op de basisschool nog geen Engels hebt gehad.

Hieronder de presentatie van de online informatieavond over TTO.