Voor groep 8'ers: Junior Academie

De Junior Academie is een uitdagend project voor getalenteerde leerlingen in groep 8 van basisscholen in Leidsche Rijn en omgeving.

Het programma & voor wie?

Het Leidsche Rijn College organiseert twee keer per jaar een Junior Academie voor leerlingen uit groep 8 met een (voorlopig) vwo+ advies. Dit schooljaar kunnen leerlingen kiezen uit de modules Wiskunde, Bedrijfseconomie, Populatiebiologie en Grieks. De vier lesmodules worden gegeven op het LRC, op een vast tijdstip op een vaste dag over een periode van 8 lesweken.

Er zijn twee startmomenten:
- Ronde 1 start na de herfstvakantie ‘23
- Ronde 2 start eind januari/begin februari ‘24

Van leerlingen wordt verwacht dat ze naast hun basisschoolwerk, extra werk aankunnen, gemotiveerd zijn en zowel individueel als in groepsverband goed kunnen werken. Ze komen zelfstandig naar het LRC en hebben thuis (of op de basisschool) tijd over om aan huiswerkopdrachten te werken die bij het lesprogramma passen.

Het is niet meer mogelijk uw kind aan te melden voor de Junior Academie in schooljaar 2023-2024

De inschrijftermijn voor moduleronde 2 is inmiddels verlopen en alle ouders hebben op 19 januari via e-mail een bericht over plaatsing ontvangen. Inschrijven is daarom niet meer mogelijk. In schooljaar 2024-2025 zal het LRC opnieuw een Junior Academie aanbieden. Informatie over de start van dit programma zal in september 2024 worden geplaatst op deze plaats op de website.

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op met Rob Langeland, Coördinator Junior Academie LRC via rlangeland@lrc.nl.