Voor groep 8'ers: Junior Academie

De Junior Academie is een uitdagend project voor getalenteerde leerlingen in groep 8 van basisscholen in Leidsche Rijn en omgeving. Na de herfstvakantie in 2021 start de eerste module van 10 weken en zijn de leerlingen welkom bij ons op het LRC.

Het programma

De Junior Academie is bedoeld voor leerlingen van groep 8 met een gymnasiumadvies die toe zijn aan een extra uitdaging op een niveau dat vergelijkbaar is met klas 1 van het gymnasium. Van de leerlingen wordt veel verwacht: ze moeten nieuwsgierig zijn, zowel goed zelfstandig als in teamverband kunnen werken en goed in staat zijn hoge verwachtingen en extra werkdruk aan te kunnen. Onder leiding van een expert verdiepen de leerlingen zich in tien weken in één van de volgende onderwerpen: populatiebiologie en genetica, wiskunde, Spaans of politiek. De leerlingen krijgen huiswerk mee, waar ze op de basisschool of thuis verder aan zullen werken. Getalenteerde leerlingen uit 5 vwo van het Leidsche Rijn College zullen de lessen ondersteunen en de leerlingen van groep 8 begeleiden.

Aanmelding 2021-2022

Deelname aan de Junior Academie is mogelijk wanneer een leerling een (voorlopig) vwo+ advies heeft en in groep 8 zit. De aanmelding voor de Junior Academie zal verlopen via een aanmeldformulier dat in september 2021 op onze website wordt geplaatst. Houd deze dan ook goed in de gaten. Via dit formulier kunnen ouders hun kind opgeven voor de eerste module die start na de herfstvakantie. Anders dan voorgaande jaren is de Junior Academie niet op een vaste dag of tijdstip en verloopt de aanmelding primair via de ouders. Vanzelfsprekend hebben ouders daarom overleg met de basisschool of deelname akkoord is. Kosten voor deelname bedragen 40 euro per module, maar deze kosten mogen geen belemmering vormen voor deelname. Neemt u in dat geval rechtstreeks contact op met ondergetekende. Na inschrijving neemt het LRC contact op met de basisschool om na te gaan of de inschrijvingsvoorwaarden behaald zijn.

Meer informatie?

Basisscholen die in schooljaar 2020-2021 met leerlingen hebben deelgenomen aan onze Junior Academie, ontvangen in september een e-mail met daarin informatie over het programma, die met ouders besproken kan worden. Zij horen dan ook de datum waarop de inschrijving geopend wordt. De ervaring leert dat we ieder jaar meer inschrijvingen hebben dan plaatsen. Mocht dat dit jaar weer plaatsvinden, dan wordt er geloot. Hierbij maakt het niet uit of je je vroeg of laat aangemeld hebt.

Als je als docent op de mailinglijst geplaatst wilt worden, of als je als ouder nog een vraag hebt, dan kun je je richten tot onderstaand e-mailadres.

Lees hier de brief die in juni verstuurd is naar contactpersonen op de basisschool.


Met vriendelijke groeten en voor nu alvast een fijne vakantie gewenst,

Rob Langeland

Coördinator Junior Academie

rlangeland@lrc.nl