Voor groep 8'ers: Junior Academie

De Junior Academie is een uitdagend project voor getalenteerde leerlingen in groep 8 van basisscholen in Leidsche Rijn en omgeving. Na de herfstvakantie in 2019 start de eerste module van 10 weken en zijn de leerlingen welkom bij ons op het LRC.

Het programma

De Junior Academie is bedoeld voor leerlingen van groep 8 met een gymnasiumadvies die toe zijn aan een extra uitdaging op een niveau dat vergelijkbaar is met klas 1 van het gymnasium. Van de leerlingen wordt veel verwacht: ze moeten nieuwsgierig zijn, zowel goed zelfstandig als in teamverband kunnen werken en goed in staat zijn hoge verwachtingen en extra werkdruk aan te kunnen. Onder leiding van een expert verdiepen de leerlingen zich twee keer tien weken in twee onderwerpen. De eerste module gaat over populatiebiologie en genetica, en de tweede module gaat heeft een cultureel-maatschappelijk karakter en bestuderen we hoe de politiek werkt. De leerlingen krijgen huiswerk mee, waar ze op de basisschool of thuis verder aan kunnen werken. Getalenteerde leerlingen uit 5- en 6-vwo van het Leidsche Rijn College zullen de lessen ondersteunen en de leerlingen van groep 8 begeleiden.

Aanmelding

Ieder jaar is er veel animo voor de Junior Academie. In juni/juli 2019 worden de basisscholen uit de regio aangeschreven of zij leerlingen willen laten deelnemen aan de Junior Academie in 2019-2020. Na een inventarisatie van de vraag, wordt voor de zomervakantie kenbaar gemaakt hoeveel plaatsen iedere basisschool kan invullen. De basisschool selecteert/kiest vervolgens de leerlingen die in aanmerking komen voor de Junior Academie, in samenspraak met ouders die hiervoor goedkeuring dienen te geven. Zodra per basisschool bekend is welke leerlingen zullen deelnemen aan de Junior Academie, wordt het LRC ingelicht over de namen en wordt de benodigde informatie (startdatum, locatie, benodigdheden) na de zomervakantie gecommuniceerd met ouders/verzorgers.

Vragen

Wanneer je vragen hebt over deelname aan de Junior Academie kun je je in de eerste plaats richten tot de betrokken persoon binnen de basisschool die gaat over pluswerk. Deze kan ook vertellen of de basisschool in het verleden heeft deelgenomen en voornemens is om dit in ‘19/’20 nogmaals te doen. Voor overige vragen kun je een mail sturen aan de coördinator van de Junior Academie op het LRC, Rob Langeland. Dit kan via rlangeland@lrc.nl. Voor het schooljaar 2019-2020 is inschrijving niet meer mogelijk, er zijn geen plaatsen meer beschikbaar.