Aanmelden en instromen

Wil je je kind aanmelden op het Leidsche Rijn College? Leuk, hij/zij is van harte welkom! Weet je kind al of hij/zij naar een iPad-klas wil of niet? Dit moet namelijk tegelijkertijd met de aanmelding worden doorgegeven. Meer informatie vind je op deze site onder 'Kiezen voor een iPad-klas of niet?'. Het LRC hanteert de POVO-procedure met betrekking tot aanmeldingen. POVO staat voor de overgang van Primair Onderwijs (PO) naar Voortgezet Onderwijs (VO). Deze procedure is te vinden op de website www.naarhetvo.nl, onder het kopje procedure.

Schooladvies

In principe kan je kind op onze school terecht wanneer hij/zij een havo-, havo/vwo- of vwo-advies heeft.

Leerlingen uit Utrecht, Vleuten/De Meern, Harmelen en Maarssen

Als je in Utrecht, Vleuten/De Meern, Maarssen of Breukelen woont, kun je je kind via de basisschool inschrijven voor onze school.

Leerlingen buiten Utrecht

Wanneer je buiten dit gebied woont, kun je telefonisch via 030-6702660 of via info@lrc.nl een aanmeldingsformulier aanvragen. Nadat je aanmelding is ontvangen, krijg je daarvan een bevestiging.

Instromen in ander leerjaar

Wanneer de huidige school van je kind in de gemeente Utrecht of Stichtse Vecht is, vragen wij op de huidige school aan te geven dat je zoon/dochter de overstap wilt maken naar het LRC. De huidige school meldt de leerling dan vóór 1 mei bij ons aan via Onderwijs Transparant (OT). Wanneer de huidige school niet in de genoemde gemeenten staat, kun je je zoon/dochter bij ons inschrijven via het aanmeldingsformulier dat je kunt telefonisch kunt aanvragen 030-6702660 of via info@lrc.nl.

Gefaseerde afbouw broertjes- en zusjesregeling

De Utrechtse POVO-procedure biedt scholen bij overaanmelding de mogelijkheid om leerlingen die al een broer of zus* op school hebben, voorrang te geven boven andere leerlingen. Deze leerlingen worden dan rechtstreeks geplaatst en hoeven bij overaanmelding niet mee te loten. Deze voorrangsregel heet de broertjes-zusjesregeling. De NUOVO scholen, waaronder het LRC valt, zijn deze voorrangsregel gefaseerd aan het afbouwen. We vinden de eenzijdige bevoordeling van een relatief kleine groep leerlingen niet opwegen tegen de benadeling van alle andere leerlingen om geplaatst te worden op hun school van eerste voorkeur. Vanaf het schooljaar 2017-2018 is de broertjes- en zusjesregeling komen te vervallen. Hij geldt nog wel voor nieuwe leerlingen die een oudere broer of zus hebben die in het schooljaar 2016-2017 al op het LRC zaten. De regeling blijft van kracht tot het moment dat de leerling uit toetsjaar 2016-2017 de school verlaat. Dit is inclusief eventueel zittenblijven en/of het volgen van onderwijs op een hoger niveau op dezelfde school. * Onder broer of zus verstaan we: kinderen (ook pleeg- en adoptief kinderen) die in gezinsverband samenleven op één adres of op twee adressen bij niet-samenwonende ouders.

Vragen? Onze conrector van leerjaar 1 en 2, Deirdre van Megesen, zal je vragen graag beantwoorden. Je kunt contact met haar opnemen via info@lrc.nl of 030-6702660.

Instroom havo 4