Aanmelden en instromen

Wilt u uw kind aanmelden op het Leidsche Rijn College? Leuk, hij/zij is van harte welkom! Het LRC hanteert de POVO-procedure met betrekking tot aanmeldingen. POVO staat voor de overgang van Primair Onderwijs (PO) naar Voortgezet Onderwijs (VO). Deze procedure is te vinden op de website www.naarhetvo.nl, onder het kopje procedure.

Schooladvies

In principe kan uw kind op onze school terecht wanneer hij/zij een havo-, havo/vwo- of vwo-advies heeft.

Leerlingen uit Utrecht, Vleuten/De Meern, Harmelen en Maarssen

Als u in Utrecht, Vleuten/De Meern, Maarssen of Breukelen woont, kunt u uw kind via de basisschool inschrijven voor onze school.

Leerlingen buiten Utrecht

Wanneer u buiten dit gebied woont, kunt u via info@naarhetvo.nl een aanmeldingsformulier aanvragen. 

Vrijwillige instromen in ander leerjaar (leerjaar 2 en hoger)

Jaarlijks wordt vastgesteld wat het maximaal aantal leerlingen per afdeling en leerjaar is dat vrijwillig van buiten de school kan instromen, nadat de interne doorstroom is bepaald. Aan dit aantal beschikbare plekken zit een limiet.

Indien een leerling van buitenaf wil instromen en mogelijk extra ondersteuningsbehoefte heeft, wordt door ons beoordeeld of wij kunnen voorzien in die specifieke behoefte.

Wanneer de huidige school van uw kind in de gemeente Utrecht of Stichtse Vecht staat, vragen wij op de huidige school aan te geven dat uw zoon/dochter de overstap wil maken naar het LRC. De huidige school meldt de leerling dan vóór 1 mei bij ons aan via Onderwijs Transparant (OT). Wanneer de huidige school niet in de genoemde gemeenten staat, kunt u uw zoon/dochter bij ons inschrijven via het aanmeldingsformulier dat u telefonisch kunt aanvragen 030-6702660 of via info@lrc.nl

Wij weten rond 1 juli, na de laatste leerlingbespreking, of en hoeveel plekken wij hebben voor vrijwillige instroom op het LRC. Dat betekent dat wij aanvragen voor vrijwillige instroom niet eerder dan op 1 juni in behandeling kunnen nemen. Vanaf 1 juni geldt een reactietermijn van maximaal 6 weken.

Eerder dan op 1 juni aanmelden is wettelijk gezien toegestaan, wij kunnen op dat moment echter nog niet aangeven hoeveel plaats we hebben voor vrijwillige instroom.

Let op: bij aanvang van het schooljaar dient de leerling in het bezit te zijn van een Windows laptop.
Voor de specificaties waaraan de laptop moet voldoen en de mogelijkheid om te bestellen bij The Rent Company, klik hier.

Instroom havo 4

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in de bovenbouw van het LRC. Je kunt bij ons in havo 4 instromen als je geslaagd bent voor het vmbo-tl, met 7 vakken op jouw eindlijst.

Voor een goede start en een succesvol verloop, is het volgende belangrijk:

  • Je bent gemotiveerd voor een overstap naar havo-4 en je kunt dit toelichten in een kennismakingsgesprek;
  • Je vakken(pakket) sluit aan bij onze havo-profielen;
  • Je hebt een positief doorstroomadvies van jouw huidige school, zij kennen jou namelijk het beste.

Inschrijving

Staat je school (waar je dit jaar examen doet) in de gemeente Utrecht of Stichtse Vecht? Meld je dan aan bij jouw decaan. De decaan zorgt voor jouw aanmelding bij onze school.

Staat je school niet in één van de twee genoemde gemeenten? Dan kun je jezelf inschrijven via het aanmeldingsformulier. Dit formulier kun je aanvragen via info@lrc.nl

Leerlingen buiten Utrecht

Wanneer u buiten dit gebied woont, kunt u telefonisch via 030-6702660 of via info@lrc.nl een aanmeldingsformulier aanvragen. Nadat uw aanmelding is ontvangen, krijgt u daarvan een bevestiging.

Na aanmelding word je altijd uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de coördinator leerlingzaken.

Informatie

Linda Rothengatter (coördinator leerlingzaken)

Vincent Uden (conrector havo bovenbouw)

0306702660

info@lrc.nl