Topsport Talent

Een toekomstig wereldkampioen worden? Of misschien zingen in een musicalproductie op het landelijk hoogste niveau? Word je door je sportbond of binnen jouw activiteiten gezien als een echt talent? En heb je er veel voor over om de top te bereiken terwijl je tegelijkertijd het maximale uit je school haalt? Dan zit je goed op het LRC!

Het LRC is een Top(sport) Talentschool. Bij ons kunnen aanstormende kampioenen hun sport combineren met een goede havo- of vwo-opleiding. Daarnaast bieden we ook mogelijkheden voor talenten buiten de sport die op hoog niveau in bijvoorbeeld kunst en cultuur uitblinken. Momenteel begeleiden we een ruim 100 toptalenten.

Top(sport) Talentstatus

Het Leidsche Rijn College is een school voor gymnasium, atheneum en havo. Alle leerlingen moeten voldoen aan de toelatingseisen van de school. Daarnaast moeten leerlingen voor een Top(sport) Talentstatus aan één van de volgende voorwaarden voldoen: 1. je bent in het bezit van een A, selectie- of HP-status van het NOC*NSF; 2. je wordt door jouw sportbond erkend als Nationaal Talent (NT-status); 3. Internationaal Talent (IT-status); 4. Belofte (Belofte-status).

LRC Talentstatus

Deze status is bedoeld voor leerlingen die aantoonbaar meer dan 10 uur per week met hun talent actief zijn, onder professionele begeleiding op het landelijk hoogste niveau. Dit kunnen sporters zijn die net onder het niveau van Top(sport) Talent zitten, maar ook leerlingen die landelijk actief zijn in kunst & cultuurprogramma's.

Hoe begeleiden wij leerlingen met een Top(sport) of LRC Talentstatus?

Leerlingen met een Top(sport)- of LRC Talentstatus komen in een gewone klas en mogen daarnaast gebruik maken van extra faciliteiten zoals: individuele begeleiding binnen school van een coach die bekijkt hoe zij de studie het beste met de (sport)carrière kunnen combineren; een speciale Top(sport) Talent-studieruimte; vrijstellingen voor vakken of onderwijstijd vermindering; aanpassingen in het lesrooster; vrije dagen voor wedstrijden en trainingen.

Kosten

Naast de reguliere schoolkosten vragen we jaarlijks een extra ouderbijdrage. Hiervan worden o.a. de extra begeleiding en de speciale faciliteiten betaald.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden in deze brochure. U kunt ook contact opnemen met Mark Coeymans, via mcoeymans@lrc.nl of 030-6702660. Kijk ook eens op de website van Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport: www.evot.nl.

In onze online schoolgids vindt u het Handboek Voor Toekennen Keurmerk Topsport Talentschool.