Gymnasium

Op het gymnasium van het LRC zitten zo'n 300 leerlingen. We hebben aparte gymnasiumklassen, maar toch maken deze leerlingen deel uit van een grotere gemeenschap: de school.

Als je het gymnasium volgt, dan volg je ook de vakken Latijn en Grieks en maak je kennis met de klassieke oudheid. Verder dagen wij je extra uit. Naast de gewone lessen krijgen je ook projectonderwijs waarin je anders leert. Tijdens zo’n projectweek werken verschillende vakken samen. In de brugklas wordt bijvoorbeeld het project Idéefixe gedaan. Daarbij leren leerlingen over de uitbreiding in het Romeinse Rijk naar de gebieden die nu Frankrijk en Engeland heten. Zo worden de vakken Latijn, Frans en Engels gecombineerd. Bij het project Huis en Infrastructuur onderzoeken ze de omgeving en ontwerpen ze een eigen huis. In dit project worden de vakken science en aardrijkskunde gecombineerd. Ook bezoeken we musea of gaan leerlingen veldwerk doen.

Wil je meer weten over het gymnasium van het LRC? Bekijk dan deze folder of neem contact op met Marnix Bergwerff (mbergwerff@lrc.nl).