Gymnasium

Op het Leidsche Rijn College hebben we in totaal zo’n 1700 leerlingen en daarvan zitten ongeveer 300 leerlingen op het gymnasium. Zij hebben hun eigen gymnasiumafdeling en klassen.

Als je het gymnasium volgt, krijg je ook de vakken Latijn en Grieks en maak je kennis met de klassieke oudheid. Verder dagen wij je extra uit: naast de reguliere lessen, die op hoger tempo worden aangeboden, krijg je ook projectonderwijs waarin je anders leert. Tijdens zo’n projectweek werken verschillende vakken samen. In de brugklas wordt bijvoorbeeld het project Idéefixe gedaan. Daarbij leren leerlingen over de uitbreiding in het Romeinse Rijk naar de gebieden die nu Frankrijk en Engeland heten. Zo worden de vakken Latijn, Frans en Engels gecombineerd.

Bij het project Huis en Infrastructuur onderzoeken ze de omgeving en ontwerpen ze een eigen huis. In dit project worden de vakken Science en Aardrijkskunde gecombineerd. Ook bezoeken we musea of gaan leerlingen veldwerk doen. In de bovenbouw gaan we onder andere op Romereis, waarbij voorafgaand aan deze reis veel aandacht besteed wordt aan de Romeinse geschiedenis, cultuur, (bouw) kunst en taal.

Wil je meer weten over het gymnasium van het LRC? Bekijk dan deze folder of neem contact op met Marnix Bergwerff (mbergwerff@lrc.nl).