Gymnasium

Op het gymnasium van het LRC zitten zo'n 300 leerlingen. We hebben aparte gymnasiumklassen, maar toch maken deze leerlingen deel uit van een grotere gemeenschap: de school.

Naast de gewone lessen krijgen zij ook projectonderwijs. Tijdens zo’n projectweek werken verschillende vakken samen. In de brugklas wordt bijvoorbeeld het project Idéefixe gegeven. Daarbij leren leerlingen over de uitbreiding in het Romeinse Rijk naar de gebieden die nu Frankrijk en Engeland heten. Zo worden de vakken Latijn, Frans en Engels gecombineerd. Bij het project Huis en Infrastructuur onderzoeken ze de omgeving en ontwerpen ze een eigen huis. In dit project worden de vakken science en aardrijkskunde gecombineerd. Ook bezoeken we soms een museum of gaan leerlingen veldwerk doen.

Wilt u meer weten over het gymnasium van het LRC? Bekijk dan deze brochure of neem contact op met Marnix Bergwerff (mbergwerff@lrc.nl).