GLOBE Science School

Het LRC is een GLOBE Science School. GLOBE, opgezet door NASA, is een netwerk van ruim 30.000 scholen in 121 verschillende landen die onderzoek doen naar natuur en milieu in samenwerking met wetenschappers. Met dat onderzoek leveren leerlingen écht een bijdrage aan het werk van instituten als NASA, KNMI, RIVM en diverse universiteiten.

We hebben een vakoverstijgende leerlijn onderzoeksvaardigheden voor de bètavakken. Leerlingen onderzoeken bodem, water, atmosfeer en natuur en leren een objectieve, wetenschappelijk onderbouwde mening te vormen. Zo raken ze betrokken bij uitdagingen en kansen rondom milieu en duurzaamheid.

Wat we doen:

  • Onderzoeksvaardigheden worden geïntegreerd in de sciencelessen en pre-PWS (Profiel Werkstuk).
  • Verschillende GLOBE-projecten in diverse jaarlagen.
  • Deelname van leerlingen aan nationale en internationale bijeenkomsten en uitwisseling van onderzoeksgegevens.

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met onze GLOBE-coördinator Stefan Splint (ssplint@lrc.nl) of neem een kijkje op de website www.globenederland.nl.