Boeken bestellen

Het bestellen van (digitale) leermiddelen gaat via onze leverancier VanDijk.

Alle leerlingen hebben begin juli 2021 een brief van ons ontvangen met daarin de instructie hoe boeken en eventueel andere digitale leermiddelen besteld kunnen worden voor het volgend schooljaar. Let op: de bestelperiode is van 16 juli tot 18 augustus 2021 (voor zij-instromers gelden andere data, zie brief).

Noot: VanDijk levert de (digitale) leermiddelen gratis. Voor de aanschaf van aanvullende zaken (rekenmachine, woordenboek, etc.) ontvangt u van VanDijk een rekening. U bent niet verplicht deze spullen via VanDijk aan te schaffen. Heeft uw kind een ander woordenboek (of een andere rekenmachine) dan in de lijst is genoemd, laat hem/haar dan aan het begin van het schooljaar aan de docent vragen of het woordenboek/de rekenmachine ook voldoet. Daarnaast biedt VanDijk veel spullen aan die wij niet voorschrijven.