Incident leerlingenlijst op het LRC

Het LRC is geconfronteerd met een vervelend incident. We werden door leerlingen van onze school op de hoogte gebracht van het feit dat er via WhatsApp een lijst circuleerde met daarop de pasfoto's van LRC-leerlingen voorzien van persoonsgegevens, een negatieve beoordeling van hun uiterlijk en beschrijvingen van seksueel getinte handelingen. Het maken en verspreiden van een dergelijke lijst is in strijd met alles waar wij voor staan als school. Wij veroordelen het gedrag van de opsteller en van degenen die de lijst verspreid hebben dan ook sterk. We zijn met alle leerlingen die op de lijst vermeld stonden in gesprek gegaan. Niet alleen om hen te informeren, maar vooral ook om met hen te bepalen of er aanvullende zorg nodig is om dit vervelende voorval een plek te kunnen geven.

Het appverkeer heeft buiten ons zicht plaatsgevonden. Onbekend is hoe vaak de lijst is gedeeld, door wie en met wie. Wel zijn we erachter gekomen wie de opsteller is van deze lijst. De opsteller van deze lijst wordt door ons als school passend gestraft omdat zijn handelen niet past binnen onze gedragsnormen en medeleerlingen hierdoor zijn geschaad.

Aanvankelijk hebben wij, op basis van de informatie die bij ons in eerste instantie bekend was, geen aangifte gedaan. Inmiddels zijn we naar aanleiding van signalen van leerlingen en media in het bezit gekomen van de originele lijst. De inhoud blijkt ernstiger te zijn dan aanvankelijk bij ons bekend was. Dit maakt dat we besloten hebben om alsnog aangifte te doen zodat er strafrechtelijk onderzoek kan plaatsvinden. Ook hebben we een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens vanwege het misbruik van persoonsgegevens van onze leerlingen.

Wij zijn enorm geschrokken van het feit dat dit incident heeft plaatsgevonden. Het opstellen, maar ook het delen van de lijst is seksistisch, beledigend en beschadigend. We stellen, binnen onze opvoedkundige mogelijkheden, alles in werking om een dergelijk voorval in de toekomst te voorkomen. Dat doen we door blijvend te investeren in een veilig pedagogisch klimaat waarin we vanuit respect met elkaar omgaan. We zullen op verschillende manieren en op verschillende momenten met onze leerlingen aandacht besteden aan de gevolgen van het maken of verspreiden van een dergelijke lijst. Daarnaast roepen we ouders actief op om het gesprek aan te gaan met hun kinderen.

Ook interessant

Het LRC is geconfronteerd met een vervelend incident. We werden door leerlingen van onze school op de hoogte gebracht van het feit dat er via WhatsApp een lijst circuleerde met daarop de pasfoto's van LRC-leerlingen voorzien van persoonsgegevens, een negatieve beoordeling van hun uiterlijk en beschrijvingen van seksueel getinte handelingen....

Lees verder

Vrijdag 15 maart was de gymnasiumdag. Het begon met een optreden van 6 gymnasium, gevolgd door een leuke quiz. Daarna begonnen de workshops.

Lees verder