Leidsche Rijn College zet in op verbeteringen havo

Het Leidsche Rijn College heeft tussen 13 februari en 14 maart 2024 bezoek gehad van de Inspectie van het Onderwijs waarbij de havo-afdeling is onderzocht. Op 21 juni 2024 publiceert de inspectie het onderzoeksrapport op haar website.

Samenvatting inspectierapport
Uit het rapport blijkt onder andere dat de onderwijsresultaten op de havo-afdeling onder de norm liggen en de school onvoldoende voor passende begeleiding zorgt als er sprake is van achterstanden bij leerlingen. Ook is een deel van de lessen onvoldoende effectief en kunnen de lessen beter worden afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. De inspectie heeft daarom de havo-afdeling van het Leidsche Rijn College het oordeel zeer zwak gegeven.

Gelukkig zijn er ook positieve punten. Zo biedt het LRC volgens de inspectie voldoende extra ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben en werkt de school voor de basisvaardigheid Nederlandse taal voldoende toe naar de kerndoelen en referentieniveaus. Ook voelen leerlingen zich veilig op de school en zet de school zich actief in om het veiligheidsgevoel verder te verhogen.

Het Leidsche Rijn College is geschrokken van de beoordeling van de Inspectie. De school werkt elke dag hard om haar leerlingen goed onderwijs te bieden. Tegelijkertijd is de school zich bewust van de genoemde aandachtspunten. Het Leidsche Rijn College is de afgelopen jaren hard gegroeid in leerlingen en in nieuwe docenten. In een groeiende school is het vastleggen van afspraken, procedures en werkwijzen zeer belangrijk en dat is niet voldoende gelukt.

Verbeterplan
Het Leidsche Rijn College is direct gestart met een verbeterplan om de onderwijskwaliteit op de havo weer op voldoende niveau te krijgen. Zo is de school gestart met het aanpassen van het kwaliteitsbeleid en het beter registreren en monitoren van de resultaten van de leerlingen. Daarnaast is het Leidsche Rijn College dit schooljaar begonnen met een nieuw onderwijsconcept dat beter aansluit bij de behoefte van de leerlingen. Deze verbeteringen voert de school ook door op de vwo-afdeling. Goed onderwijs voor alle leerlingen staat bij het Leidsche Rijn College voorop en de school heeft er dan ook alle vertrouwen in dat binnen een jaar de havo-afdeling weer op voldoende niveau is.

De ouders van de havoleerlingen zijn persoonlijk geïnformeerd over het inspectierapport. Daarnaast organiseert de school een ouderavond waar ouders een toelichting krijgen op het inspectierapport en ze ruimte hebben om vragen te stellen. Ook de ouders van de brugklasleerlingen die na de zomer starten worden geïnformeerd.

Bekijk hier het ouderrapport van de onderwijsinspectie

Ook interessant

Het LRC is geconfronteerd met een vervelend incident. We werden door leerlingen van onze school op de hoogte gebracht van het feit dat er via WhatsApp een lijst circuleerde met daarop de pasfoto's van LRC-leerlingen voorzien van persoonsgegevens, een negatieve beoordeling van hun uiterlijk en beschrijvingen van seksueel getinte handelingen....

Lees verder

Vrijdag 15 maart was de gymnasiumdag. Het begon met een optreden van 6 gymnasium, gevolgd door een leuke quiz. Daarna begonnen de workshops.

Lees verder