Deel 2: maak kennis met de nieuwe rector van het LRC

Sinds dit najaar heeft het LRC een nieuwe rector: Eric Hordijk. In een vorig interview kon je lezen over zijn weg naar het LRC. Hoe hij met het vak begon en hoe zijn loopbaan zich tot nu toe ontwikkelde. Dit keer meer over zijn visie op onderwijs en ambities voor onze school. Tekst Eva Bekx

De docent voor de klas doet ertoe

Het soort onderwijs dat het LRC hanteert, is wat goed bij Eric past. Altijd heeft hij op scholen gewerkt waar het onderwijs vanuit het lokaal werd georganiseerd, zoals op het LRC. In vergelijking met sommige andere scholen heeft het LRC een meer traditioneel onderwijsconcept. Maar dat het LRC niet vernieuwend is, is een misvatting. Er wordt veel gedaan aan onderwijsontwikkeling. Zo wordt het onderwijs met devices steeds verder uitgebreid en wordt momenteel de behoefte naar tweetalig onderwijs onderzocht. Een groot deel van de docenten onderzoekt de mogelijkheden van formatieve evaluatie en de afgelopen jaren is met Lesson Study gewerkt aan het samen ontwikkelen van lessen.

Eric is ervan overtuigd dat de docent voor de klas ertoe doet. ‘Kinderen hebben een rolmodel nodig. Er is een behoorlijke groep leerlingen en ouders die de behoefte heeft aan iets meer structuur en overzicht. Als je als docent het verschil wil maken, dan denk ik dat je dat goed kunt doen in de setting die wij hebben. Docenten op het LRC kiezen bewust voor ons type onderwijs, omdat ze graag in relatie met een klas het onderwijs willen vormgeven. Dat wil trouwens niet zeggen dat leerlingen de hele dag in een busopstelling naar leraren moeten luisteren, maar wel dat het lokaal en de docent als start van het onderwijs gelden. Binnen die setting zijn er voldoende mogelijkheden voor andere vormen van onderwijs.’

Eigen keuzes maken

Zo komen we bij één van Erics ambities voor het LRC. ‘Ik zou graag ander onderwijs willen aanbieden dan one size fits all. Nu volgen de meeste leerlingen alle lessen, we doen veel op een voor hen herkenbare manier. Maar waarom zou iedere 5 vwo leerling drie uur in de week wiskunde B moeten hebben? Het lijkt me goed om leerlingen een vaste kern van lessen te laten volgen, met daarnaast ruimte voor eigen keuzes. Zodat je, naarmate je ouder wordt, steeds meer zelfstandigheid krijgt en verantwoordelijk bent voor je eigen keuzes. Volgens mij is dat motiverend voor zowel leerlingen als docenten, want leerlingen kiezen op dat moment heel bewust jouw vak.’

Een school bouw je samen

Daarnaast wil Eric dat het LRC ook gewoon een ‘keigoede’ school is, met mooie resultaten. Belangrijk daarin vindt hij: je bouwt een school samen. ‘En dat is een complex geheel van radertjes, waarin iedereen zijn inbreng heeft. Het gaat natuurlijk vooral om de leerlingen en hun ouders. Maar het heeft ook alles te maken met de mensen in de organisatie.’

En dan gaat het niet alleen over de docenten die in de frontlinie staan, maar om de interne organisatie in zijn geheel. De leerlingbegeleiding, de administratie, conciërges, alles moet goed op elkaar zijn afgestemd. ‘Ik vind het belangrijk om te zoeken naar een gedeeld beeld. Je hoeft het niet allemaal met elkaar eens te zijn, maar het is wel van belang dat iedereen weet in welke richting we ons willen ontwikkelen, en wat daarin ieders rol is. Ik vind het mooi als je dat met elkaar voor elkaar krijgt.’

Identiteit

Hij vervolgt. ‘Dit is mijn vijfde school en ik heb afwisselend in het christelijk en openbaar onderwijs gewerkt. Ik heb ontdekt dat het eigenlijk niet uitmaakt op wat voor school je werkt. Op elke school is identiteit onderwerp van gesprek. Wie zijn wij en waar staan we voor? Identiteit is op het LRC in elk geval onderwerp van gesprek. De Bildung-gedachte (zorgen voor jezelf, de ander en je omgeving, red.) waar we op het LRC mee bezig zijn, past prima in de identiteit van een school. We bieden goed onderwijs en proberen kinderen op te voeden op een manier, zodat zij als ze van school komen zich in de maatschappij staande kunnen houden, weten wie ze zijn, waar ze voor staan, en wat ze willen.’

Ook interessant

Het LRC is geconfronteerd met een vervelend incident. We werden door leerlingen van onze school op de hoogte gebracht van het feit dat er via WhatsApp een lijst circuleerde met daarop de pasfoto's van LRC-leerlingen voorzien van persoonsgegevens, een negatieve beoordeling van hun uiterlijk en beschrijvingen van seksueel getinte handelingen....

Lees verder

Vrijdag 15 maart was de gymnasiumdag. Het begon met een optreden van 6 gymnasium, gevolgd door een leuke quiz. Daarna begonnen de workshops.

Lees verder

Op 4 maart vond er een leuke en leerzame workshop plaats, gegeven door de getalenteerde jeugdboekenschrijver Rob Koops uit Leidsche Rijn. Deze workshop, onderdeel van de R-les Creatief Schrijven, bood leerlingen een unieke kans om hun schrijfvaardigheden te ontwikkelen onder de begeleiding van een ervaren auteur.

Lees verder