25 jaar Leidsche Rijn College

In 2023 bestaat het Leidsche Rijn College 25 jaar. Een prachtig jubileum waar we meer dan trots op zijn! Om dit te vieren zijn er gedurende het jaar diverse feestelijke aangelegenheden. Daarnaast presenteren we met trots het jubileumlogo wat u vanaf nu op verschillende plaatsen gaat tegenkomen.

Dit jaar bestaat het Leidsche Rijn College 25 jaar. Een feestelijke aangelegenheid waar we u graag deelgenoot van maken. Naast dat er dit jaar verschillende evenementen op de planning staan, nemen we u de komende periode mee in een stukje LRC-geschiedenis.

Laten we beginnen bij het begin:

Wie begin jaren '90 uitkeek over het gebied ten westen van het spoor en A2 in Utrecht, kon zich moeilijk voorstellen dat daar in een decennium zo'n 40.000 mensen zouden vestigen.

Het vereiste dan ook enige fantasie en doorzettingsvermogen om een school voor voortgezet onderwijs in de wijk te starten, op tijdelijke locaties en op uiteenlopende plekken. Dit gold voor zowel ouder(s)/verzorger(s), leerlingen als docenten. Zij moesten erop rekenen dat de eerste jaren gekenmerkt zouden worden door voorlopigheid. In september 1998 startte het Leidsche Rijn College met 35 leerlingen in een tijdelijk gebouw aan de Croeselaan. Daarna volgden andere tijdelijke locaties.

Voor het onderwijs bood zo'n pioniersfase een evident voordeel: niets was vanzelfsprekend. En dat betekende dat opnieuw moest worden nagedacht over wat de essentie van onderwijs is, hoe we onze leerlingen zo goed mogelijk de kans konden geven zich te ontplooien en te voldoende aan de eisen die de samenleving stelde.

De tijdelijke behuizing van uit de pioniersfase vormt een schril contrast met de huidige school. Ook dat was een voordeel van pionieren: dat er van meet af aan meegedacht kon worden over de eisen van de definitieve behuizing.

Op 25 september 2007 werd het nieuw schoolgebouw aan de Maartvlinder feestelijk geopend!

Wordt vervolgd...

Ook interessant

Vrijdag 15 maart was de gymnasiumdag. Het begon met een optreden van 6 gymnasium, gevolgd door een leuke quiz. Daarna begonnen de workshops.

Lees verder

Op 4 maart vond er een leuke en leerzame workshop plaats, gegeven door de getalenteerde jeugdboekenschrijver Rob Koops uit Leidsche Rijn. Deze workshop, onderdeel van de R-les Creatief Schrijven, bood leerlingen een unieke kans om hun schrijfvaardigheden te ontwikkelen onder de begeleiding van een ervaren auteur.

Lees verder

Wij vinden het normaal dat leerlingen een gezonde en duurzame keuze kunnen maken in de schoolkantine. Daarom doen wij dát wat de normaalste zaak van de wereld is: we maken van de gezonde kantine de gewone kantine.

Lees verder

Houd je van theater, concerten en een avondje gezellig meezingen? Vind je het leuk om te zien welke podiumkunsten onze eigen LRC-leerlingen en -docenten in huis hebben?  

Lees verder