25 jaar Leidsche Rijn College

In 2023 bestaat het Leidsche Rijn College 25 jaar. Een prachtig jubileum waar we meer dan trots op zijn! Om dit te vieren zijn er gedurende het jaar diverse feestelijke aangelegenheden. Daarnaast presenteren we met trots het jubileumlogo wat u vanaf nu op verschillende plaatsen gaat tegenkomen.

Dit jaar bestaat het Leidsche Rijn College 25 jaar. Een feestelijke aangelegenheid waar we u graag deelgenoot van maken. Naast dat er dit jaar verschillende evenementen op de planning staan, nemen we u de komende periode mee in een stukje LRC-geschiedenis.

Laten we beginnen bij het begin:

Wie begin jaren '90 uitkeek over het gebied ten westen van het spoor en A2 in Utrecht, kon zich moeilijk voorstellen dat daar in een decennium zo'n 40.000 mensen zouden vestigen.

Het vereiste dan ook enige fantasie en doorzettingsvermogen om een school voor voortgezet onderwijs in de wijk te starten, op tijdelijke locaties en op uiteenlopende plekken. Dit gold voor zowel ouder(s)/verzorger(s), leerlingen als docenten. Zij moesten erop rekenen dat de eerste jaren gekenmerkt zouden worden door voorlopigheid. In september 1998 startte het Leidsche Rijn College met 35 leerlingen in een tijdelijk gebouw aan de Croeselaan. Daarna volgden andere tijdelijke locaties.

Voor het onderwijs bood zo'n pioniersfase een evident voordeel: niets was vanzelfsprekend. En dat betekende dat opnieuw moest worden nagedacht over wat de essentie van onderwijs is, hoe we onze leerlingen zo goed mogelijk de kans konden geven zich te ontplooien en te voldoende aan de eisen die de samenleving stelde.

De tijdelijke behuizing van uit de pioniersfase vormt een schril contrast met de huidige school. Ook dat was een voordeel van pionieren: dat er van meet af aan meegedacht kon worden over de eisen van de definitieve behuizing.

Op 25 september 2007 werd het nieuw schoolgebouw aan de Maartvlinder feestelijk geopend!

Wordt vervolgd...

Ook interessant

Ben je een oud-leerling van LRC en vind je het leuk om de huidige leerlingen te vertellen over je studie? Kom dan ook op woensdag 6 maart 2024!

Lees verder

Afgelopen 25 en 26 januari hebben we bijna 2000 potentieel toekomstige leerlingen mogen ontvangen tijdens de Open dagen. Wat was het een feest!

Lees verder

We kijken met veel plezier en warmte terug op het jaar 2023. Het jaar waarin wij met (oud)leerlingen en (oud)medewerkers op verschillende momenten vierden dat het LRC 25 jaar bestaat.

Lees verder

Sinds het schooljaar 2023-2024 werken we met een nieuw ontwerp van ons onderwijs. Het doel hiervan is: meer keuzevrijheid en maatwerk bieden aan leerlingen, zodat leerlingen meer eigen verantwoordelijkheid ervaren voor hun leerproces.

Lees verder