NUOVO Solidariteitsfonds

Bij NUOVO (de scholengroep waaronder het LRC valt) vinden we het belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan onderwijsactiviteiten.

Bij NUOVO (de scholengroep waar het LRC onderdeel van is) vinden we het belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende onderwijsactiviteiten, zonder dat kosten hierin een belemmering vormen. Daarom hebben we vanaf het schooljaar 2018-2019 een Solidariteitsfonds in het leven geroepen.

Wat wordt hieruit vergoed?

Onderwijs in Nederland is voor ouders gratis. Toch zijn er zaken waar kosten aan verbonden zijn. Voor sommige schoolkosten kun je als ouder gebruik van maken van je U-pas. Voor andere zaken niet.

Het Solidariteitsfonds van NUOVO draagt bij aan de volgende schoolkosten:

· Het kamp of de introductieweek in het eerste leerjaar.

· De voor school verplichte laptop of tablet.

· De grote buitenlandse reis (meestal in het schooljaar vóór het examenjaar).

Het Solidariteitsfonds heeft als uitgangspunt een deel van de kosten te vergoeden. De rest moet je als ouders zelf betalen.

Wat bepaalt of je een vergoeding krijgt?

Meestal gelden voor het Solidariteitsfonds dezelfde voorwaarden als voor de U-pas (www.u-pas.nl/over-u-pas), zoals een inkomen tot 125% van de bijstandsuitkering. Soms draagt het Solidariteitsfonds ook bij als je inkomen net boven de grens van de U-pas zit.

Hoe kom ik in aanmerking voor een vergoeding?

Stichting Leergeld Utrecht (https://leergeldutrecht.nl/) behandelt de aanvragen en kan vragen beantwoorden. Ook beslist Stichting Leergeld Utrecht of je in aanmerking komt voor een vergoeding en hoe hoog deze is. Leergeld werkt met huisbezoeken om een gezin te leren kennen en aanvragen door te spreken. Zij kan soms besluiten te ondersteunen bij kosten die buiten het solidariteitsfonds vallen of voor kinderen die niet op een NUOVO school zitten.

Aanvragen bij voorkeur indienen via https://leergeldutrecht.nl/aanvraagformulier/.

Je kunt ook een e-mail sturen naar info@leergeldutrecht.nl of bellen naar 030-7370332 tijdens het telefonisch spreekuur op maandag en donderdag tussen 10.00 uur en 13.00 uur. Uiteraard kun je ook altijd met vragen bij de school terecht en kan de school je helpen met de aanmelding.

Ook interessant

Het LRC is geconfronteerd met een vervelend incident. We werden door leerlingen van onze school op de hoogte gebracht van het feit dat er via WhatsApp een lijst circuleerde met daarop de pasfoto's van LRC-leerlingen voorzien van persoonsgegevens, een negatieve beoordeling van hun uiterlijk en beschrijvingen van seksueel getinte handelingen....

Lees verder

Vrijdag 15 maart was de gymnasiumdag. Het begon met een optreden van 6 gymnasium, gevolgd door een leuke quiz. Daarna begonnen de workshops.

Lees verder