Kosten

Het voortgezet onderwijs is gratis. Toch zijn er kosten waar ouders rekening mee moeten houden.

Schoolboeken

De meeste schoolboeken zijn gratis. U (of uw kind) moet ze wel zelf bestellen. Dat kan op www.iddink.nl. Op die website kunnen ook andere leermiddelen worden besteld, zoals atlassen, woordenboeken en een rekenmachine. Deze zijn niet gratis, u ontvangt een factuur van Iddink. Meer informatie over het bestellen van schoolboeken.

In al onze klaslokalen liggen woordenboeken. Bij aardrijkskunde liggen atlassen. Deze zijn voor algemeen gebruik.

Schoolkosten & activiteiten € 125,-

Hiervan worden kosten voor de schoolpas, printen, ict, gebruik kluisje en mediatheek, extra activiteiten zoals excursies, sinterklaas, de eindejaarsviering, klassenuitjes en de activiteitendag betaald. Ook betalen we hiervan de extra sportactiviteiten, zoals skiën, zwem- en schaatsdag.

Borg schoolboeken € 75,-

Dit bedrag wordt teruggestort als de leerling van school gaat, met eventuele aftrek van kosten voor boeken die niet (netjes) zijn ingeleverd.

Borg kluisje € 7,50

Als de leerling van school gaat wordt dit bedrag, na inlevering van de sleutel, terugbetaald.

Ouderbijdrage € 10,-

Dit geld wordt beheerd door de Ouderraad. Het wordt besteed aan extra aankleding van de school, een bijdrage in de kosten voor schoolfeesten en een bijdrage in de kosten voor het jaarboek voor eindexamenleerlingen.

Specifieke kosten per leerjaar/afdeling

In havo4, vwo5 en gymnasium5 gaan de leerlingen op werkweek. In de brugklas gaan leerlingen op schoolkamp. Voor de gymnasiumklassen worden extra activiteiten georganiseerd in projectvorm.

- Schoolkamp brugklas € 80,-
- Project gymnasium € 30,-
- Voorschot werkweek havo4/vwo5 € 300,-
- Voorschot werkweek gymnasium5 € 100,-
- Aanvullend voorschot werkweek gymnasium5 € 250,-