Kosten

Het voortgezet onderwijs is gratis. Toch zijn er kosten waar rekening mee gehouden moet worden.

Schoolboeken

De meeste schoolboeken/digitale leermiddelen zijn gratis. U moet ze wel zelf bestellen via www.vandijk.nl. Meer informatie hierover vindt u in het submenu Boeken bestellen.

Schoolkosten & activiteiten € 130,-*

Hieronder vallen de kosten voor de schoolpas, printtegoed, gebruik woordenboeken, atlassen, ICT, gebruik kluisje en de mediatheek , de bijzondere activiteiten (zoals excursies, activiteitendagen, eindejaarsactiviteiten, diploma-uitreiking) en extra sportactiviteiten (schaatsen, zwemmen, skiën) die niet door overheidsgelden worden vergoed.

*Vanwege de aanpassingen die zijn gedaan door corona, geldt voor het schooljaar 2021-2022 eenmalig een bijdrage van €100.

Borg kluisje € 7,50

De school adviseert deze incassopost te bestellen. Dit bedrag wordt terug betaald als de leerling de school verlaat en de sleutel heeft ingeleverd.

Ouderbijdrage € 10,-

De ouderraad gebruikt dit bedrag voor de aankleding van de school, bijdrage schoolfeesten, jaarboek eindexamenleerlingen, etc.

Specifieke kosten per leerjaar/afdeling

  • Brugklaskamp - €90,-
  • Projecten gymnasium - €30,-
  • Werkweek 4 havo - €300,-
  • Werkweek 5 atheneum - €350,-
  • Voorschot werkweek 5 gymnasium - €100,-
  • Aanvullend voorschot werkweek 5 gymnasium - €250,-
  • Tweetalig onderwijs (TTO) - €150,-

We vinden het belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende onderwijsactiviteiten, zonder dat kosten hierin een belemmering vormen. Daarom hebben we het Solidariteitsfonds in het leven geroepen.