NUOVO Solidariteitsfonds

Het Leidsche Rijn College is onderdeel van de de Nuovo Scholengroep. Nuovo vindt het belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende onderwijsactiviteiten, zonder dat kosten hierin een belemmering vormen. Daarom is het Solidariteitsfonds in het leven geroepen.

Wat wordt hieruit vergoed?

Onderwijs in Nederland is gratis. Toch zijn er zaken waar kosten aan verbonden zijn. Voor sommige schoolkosten kunt u als ouder/verzorger gebruikmaken van de U-pas of Nieuwegein Stadspas. Voor andere zaken niet. Het Solidariteitsfonds van NUOVO draagt bij aan de volgende schoolkosten:

• Het kamp of de introductieweek in het eerste leerjaar.

• De voor school verplichte laptop of tablet.

• De grote buitenlandse reis (meestal in het schooljaar vóór het examenjaar).

Het Solidariteitsfonds heeft als uitgangspunt een deel van de kosten te vergoeden. De rest moet u als ouder(s)/verzorger(s) zelf betalen.

Wat bepaalt of u een vergoeding krijgt?

Meestal gelden voor het Solidariteitsfonds dezelfde voorwaarden als voor de U-pas (www.u-pas.nl) of Nieuwegein Stadspas, zoals een inkomen tot 125% van de bijstandsuitkering. Soms draagt het Solidariteitsfonds ook bij als uw inkomen net boven de grens van de U-pas zit.

Hoe kom ik in aanmerking voor een vergoeding?

Stichting Leergeld Utrecht (https://leergeldutrecht.nl/) behandelt de aanvragen en kan vragen beantwoorden. Ook beslist Stichting Leergeld Utrecht of u in aanmerking komt voor een vergoeding en hoe hoog deze is. Stichting Leergeld Utrecht werkt met kennismakingsgesprekken om een gezin zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. De kennismakingsgespreken kunnen door middel van een huisbezoek, maar ook telefonisch gedaan worden. Er kan soms besloten worden te ondersteunen bij kosten die buiten het Solidariteitsfonds vallen of voor kinderen die niet op een NUOVO school zitten.

Aanvragen bij voorkeur indienen via https://leergeldutrecht.nl/aanvraagformulier/. U kunt ook een e-mail sturen naar info@leergeldutrecht.nl of bellen naar 030-7370332 tijdens het telefonisch spreekuur op maandag en donderdag van 9.30 tot 12.00 uur en op dinsdag van 13.30 tot 15.00 uur. Uiteraard kunt u ook altijd met vragen bij de school terecht en kan de school u helpen met de aanmelding.