Meldcode

Medewerkers van onze school hanteren de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld indien er vermoedens zijn van geweld in huiselijke kring. Deze staat beschreven op de site van de NUOVO Scholengemeenschap, onder het kopje 'documenten' (lees hier).