Lestijden

*Lo staat voor lichamelijke opvoeding. De pauzetijden zijn anders als leerlingen een blokuur gym in het rooster hebben staan voor die dag.

*Gedurende het jaar vragen sommige zaken zoals leerlingbesprekingen om een verkort lesrooster. Om lessen niet volledig te laten uitvallen op dergelijke dagen, hanteren we op zo’n moment een 40-minutenrooster.