Ziek melden

Is je kind ziek?
Bel voor 8:00 uur naar 030-6702660. Mocht je kind langer dan één dag ziek zijn, dan graag dagelijks bellen. Ouders van leerlingen uit de klassen 1, 2 en 3 kunnen hun kind ook ziekmelden via de ouderaccount van Magister. Wanneer je zoon/dochter vanaf school ziek naar huis is gegaan, krijgt hij/zij een briefje mee van de receptioniste van BLZ (Bureau Leerlingzaken). Vriendelijk verzoek dit briefje in te vullen en mee te geven op de eerstvolgende dag dat je zoon/dochter weer naar school komt.