Wanneer blijf je thuis?

Op de site van het RIVM staat uitgebreide informatie over alle coronamaatregelen, naast het bekende handen wassen, geen handen schudden, niezen in de elleboog en 1,5 meter afstand houden. In het kort komt het op het volgende neer:

1. Heb je milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heb je plotseling verlies van reuk of smaak? Laat je dan testen en blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is.

2. Heb je ook koorts (vanaf 38 graden) en/of last van benauwdheid? Dan blijft iedereen in het huishouden thuis.

3. Als iemand in het huishouden positief is getest op Covid-19, blijft iedereen in het huishouden thuis. Als je zelf klachten krijgt, laat je je testen.

In het algemeen geldt voor scholen: leerlingen en medewerkers die zelf geen klachten hebben, maar wel gezinsleden met milde klachten zoals onder punt 1, hoeven NIET thuis te blijven. Ook leerlingen die al langer last hebben van hooikoorts, astma of een andere luchtwegaandoening, hoeven niet thuis te blijven. Alleen als zij nieuwe klachten ervaren, is het belangrijk extra alert te zijn op Covid-19 klachten.

Leerlingen met klasgenoten die een test ondergaan

Het is niet de bedoeling en niet nodig om leerlingen van wie een klasgenoot een test ondergaat en die in afwachting van de uitslag thuisblijft, van school weg te houden als deze leerlingen zelf geen klachten hebben zoals beschreven onder punt 1.

Leerlingen waarvan de huisgenoten of zijzelf positief zijn getest op Covid-19

Volgens de richtlijnen van het RIVM blijven gezinsleden van coronapatiënten thuis. Het RIVM en de GGD geven aan dat het in dat geval niet nodig is dat andere leerlingen of de docenten van de klas uit voorzorg thuisblijven. Alleen gezinsleden en ‘nauwe contacten’ (gedurende 15 minuten op kortere afstand van 1,5 meter) van iemand met corona, blijven thuis. Vanwege het lage risico op besmetting van kinderen en scholieren, beschouwt de GGD klasgenoten en docenten doorgaans niet als ‘nauwe contacten’. Bovendien houden de medewerkers 1,5 meter afstand van de leerlingen, tenzij dit vanuit de aard van het vak niet mogelijk is. In dat geval dragen medewerkers face-shields.

Mocht blijken dat ook de leerling besmet is met Covid-19, dan nog hoeven de overige leerlingen en docenten van de klas niet thuis te blijven. Reden hiervoor is dat de GGD bij elke coronapatiënt een bron- en contactonderzoek doet om vast te stellen wie in thuisquarantaine moet. Als iemand in thuisquarantaine moet, wordt hij persoonlijk door de GGD geïnformeerd. Er is daarom geen reden voor klasgenoten en docenten om in een dergelijk geval thuis te blijven. Het wordt mogelijk anders als er meer leerlingen of medewerkers besmet blijken te zijn, in dat geval zullen wij in overleg met de GGD handelen.

Om een zo veilig mogelijke schoolomgeving te waarborgen voor leerlingen en medewerkers volgen wij de adviezen van het RIVM en de GGD. Meer informatie is te lezen op: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen.

Het LRC is onderdeel van NUOVO Scholen. Meer informatie over de coronamaatregelen die van toepassing zijn op alle NUOVO Scholen leest u op nuovo.eu/corona.