Uw kind op het LRC

Het LRC is een openbare school voor havo, atheneum en gymnasium. Wij hebben momenteel ongeveer 1400 leerlingen verdeeld over 6 leerjaren. Het LRC kent drie soorten brugklassen: een gewone havo/vwo-brugklas, een iPad-havo/vwo-brugklas en een gymnasiumbrugklas. De brugperiode duurt één jaar.

Rapport, Magister en ELO

Uw kind krijgt twee keer per jaar een rapport. Via het leerlingvolgsysteem Magister kunt u de dagelijkse cijfers van uw kind inzien.

Het LRC maakt ook gebruik van een Elektronische Leeromgeving (ELO), hierin kunt u schoolresultaten, absentie, huiswerkplanners, brieven en lesmaterialen vinden.

Voor zowel ELO als Magister ontvangt u een eigen inlognaam en wachtwoord.

Aanmelden bij het LRC

In principe kan uw kind op onze school terecht wanneer hij/zij een vwo- of havo-advies heeft. Religie of culturele achtergrond spelen geen rol bij de toelating. Meer informatie over de aanmeldprocedure.

Wat kost de middelbare school?

We hebben de jaarlijkse kosten op een rijtje gezet.

Contact tussen school en ouders

Het LRC hecht veel waarde aan een goed contact met ouders. Graag maken wij aan het begin van het brugjaar persoonlijk kennis met u en uw kind. Schriftelijke communicatie gebeurt meestal via e-mail en Magister. Mocht het nodig zijn, dan nemen we persoonlijk contact met u op.

Het LRC, daar teken ik voor

Het LRC is een leuke én een veilige school. Dit betekent dat een leerling bij ons zichzelf mag zijn en erbij hoort. Dat is voor ons heel belangrijk, omdat we geloven dat je je dan het beste kunt ontwikkelen. Meer over onze schoolregels.

De gezonde kantine

Het LRC streeft naar een zo gezond mogelijke kantine. Tijdens pauzes kunnen leerlingen koffie, thee, melk, soep en broodjes kopen. Er staat één frisdrank- en snoepautomaat in de school.

Meedenken met de school?

Dat stellen wij zeer op prijs! In zowel de Medezeggenschapsraad (MR) als de Ouderraad zijn ouders vertegenwoordigd en denken zij mee over hoe het onderwijs op het LRC beter nog kan worden. Meer over de MR en Ouderraad.

Meer informatie