Topsport Talent

Het LRC is een Topsport Talentschool. Vroeger stonden deze scholen bekend als LOOT-scholen (Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport). Dat is een school waar aanstormend sporttalent, met een officiële erkenning van de sportbond, een LOOT-status kan krijgen. Hiermee kan sport gecombineerd worden met het behalen van een schooldiploma. 

Hoe begeleiden wij een LOOT-leerling?

Je krijgt individuele begeleiding van een coach die bekijkt hoe jij je studie met sport kunt combineren, bijvoorbeeld door:

- Vrijstellingen voor vakken
- Aanpassingen in je lesrooster
- Vrije dagen voor wedstrijden en trainingen

Wij zijn de enige school in de regio Utrecht met een topsportafdeling voor havo/vwo-leerlingen. Momenteel begeleidt het LRC ongeveer 50 topsporters.

Hoe word je LOOT-leerling?

Het LRC is een school voor gymnasium, atheneum en havo. Je zult dus net als andere leerlingen aan de toelatingseisen van de school moeten voldoen. Daarnaast moet je aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

- Je bent in het bezit van een A, B of HP-status van het NOC*NSF
- Je wordt door jouw sportbond erkend als Nationaal Talent (NT-status)
- Internationaal Talent (IT-status)
- Belofte (Belofte-status)

Leerlingen met een VMBO-tl advies kunnen terecht op MAVOTIEN . Leerlingen met KBl, BBl of TL advies kunnen terecht op het Via Nova College.

Kosten

Naast de reguliere schoolkosten vragen we jaarlijks een extra ouderbijdrage. Hiervan worden o.a. de extra begeleiding en de speciale faciliteiten betaald.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je onze Topsport Talent-folder downloaden of contact opnemen met Mark Coeymans, via mcoeymans@lrc.nl of 030 670 26 60.

Verder is er meer informatie te vinden op de website van Stichting LOOT (klik op logo)