Schoolgids

Elk schooljaar wordt de nieuwe schoolgids gepubliceerd. Hierin leest u;

- De introductie en het begin van het schooljaar
- Lestijden
- Begeleiding
- Beoordeling en rapportage
- Schoolregels

 U kunt de schoolgids (.pdf) hier downloaden.