Q&A: de meest gestelde vragen

Lees hier de meest gestelde vragen over de getroffen maatregelen en hoe het LRC daarmee omgaat. Mocht je vraag hier niet tussen staan of heb je een tip of top voor ons, stuur dan een mailtje naar onderwijsvragen@lrc.nl.

24 maart 2020

-----

Q: In welke gevallen mag ik in deze periode naar school komen?

A: Als je examenleerling bent en volgens het rooster dat je hebt ontvangen op school een toets moet maken, kan je binnen de opgegeven tijden de school in. Voor alle andere leerlingen geldt dat de school momenteel voor hen niet toegankelijk is.

-----

Q: Als mijn ouders werkzaam zijn in een vitaal beroep, kan ik dan naar school komen om mijn schoolwerk te maken?

A: Ja dat kan, maar alleen als dit 24 uur van tevoren bij ons bekend is gemaakt. Hiervoor kan je een mail sturen naar Gwendolijn Bonekamp (gbonekamp@lrc.nl).

-----

Q: Wat is precies de bedoeling van de online contactmomenten?

A: Tijdens de online contactmomenten ben je in contact met je docent. Deze geeft aan op welke wijze het contactmoment wordt ingevuld: met een digitale les in Microsoft Teams, of bijvoorbeeld via Outlook. Dit is afhankelijk van de vaardigheid van de docent om met Microsoft Teams te werken. Natuurlijk worden in deze periode alle docenten in de mogelijkheid gesteld om zich hierin verder te bekwamen.

-----

Q: Waarom werkt niet elke docent in Microsoft Teams?

A: Een aanzienlijk deel van onze docenten geeft les aan klassen waarin met een iPad wordt gewerkt. Zij zijn allen gewend om in Microsoft Teams te werken en zullen dit nu ook vaak doen. Andere docenten zijn hiermee nog niet voldoende vertrouwd en zij kiezen in deze onzekere tijden mogelijk eerder voor een platform dat zij kennen. Zoals Itslearning en Outlook.

Overigens vinden wij het ook belangrijk dat niet iedere docent gebruik maakt van Microsoft Teams. Wij vinden het belangrijker dat er afwisseling is in de manier waarop de lessen worden aangeboden. Als je op school bent is ook niet elke les hetzelfde.

-----

Q: Waarom is gekozen voor een rooster met online contactmomenten van een half uur en wat doe ik in het kwartier tussen de lessen?

A: Wij denken dat het goed werkt dat leerlingen zich een half uur op een vak richten, zeker wanneer er sprake is van digitaal contact in bijvoorbeeld Microsoft Teams. Het kwartier tussen de lessen is bedoeld als ‘wandelpauze’ en om te schakelen naar het volgende vak.

-----

Q: Waarom starten de online contactmomenten pas om 11.00 uur?

A: We starten de online contactmomenten bewust om 11.00 uur. Dit is ons aangeraden door de leveranciers van verschillende online platforms, om de druk op deze platforms wat te verspreiden. De tijd tot 11.00 uur kan door leerlingen heel goed gebruikt worden om zich op de lessen voor te bereiden of aan opdrachten te werken.

-----

Q: Zijn de online contactmomenten verplicht?

A: Ja, de online contactmomenten zijn verplicht voor elke leerling. We controleren niet continu of leerlingen gebruik maken van deze momenten. We doen een beroep op de verantwoordelijkheid van elke leerling en elke ouder/verzorger om hiervan goed gebruik te maken. Uiteindelijk zal je opdrachten ter beoordeling moeten inleveren en deze kunnen meetellen voor het rapportcijfer.

-----

Q: Wat zijn de consequenties als een leerling zich nooit meldt bij de online contactmomenten?

A: De belangrijkste consequentie is dat een leerling zich dan mogelijk niet goed heeft voorbereid op schoolexamens, digitale toetsen of het inleveren van opdrachten. Dit zal mogelijk terug te zien zijn in de resultaten die de leerling haalt voor deze onderdelen. Het kan ook zo zijn dat je hierdoor deadlines mist, waar iedere leerling wel aan moet voldoen.

-----

Q: Hoe maak ik contact met mijn mentor/tutor als ik dat nodig heb?

A: Alle mentoren/tutoren zijn op hun schoolmail te bereiken voor vragen van individuele leerlingen. Voor de onderbouw, de leerjaren 1 t/m 3, plannen we in de week van 23 maart en daarna een online mentorles voor alle zaken die de hele klas betreffen. De mentor geeft aan op welke wijze het contact met de klas tot stand komt, bij voorkeur in Microsoft Teams.

-----

Q:  Wat gebeurt er met de toetsen voor niet-examenleerlingen?

A:  De toetsweek voor de niet-examenleerlingen gaat niet door zoals gepland. Dit betekent niet dat alle toetsen komen te vervallen. Alle PTA-toetsen zullen op een later moment, misschien zelfs pas volgend schooljaar, worden afgenomen of worden vervangen door andere opdrachten. Hierover nemen we nu nog geen besluit. Let er op dat er de komende tijd wel toetsen kunnen worden afgenomen via digitale platforms!

-----

Q: Wat moet ik doen als ik niet op Itslearning kan komen?

A: De elektronische leeromgeving Itslearning is niet altijd evengoed bereikbaar. Dit is een landelijk probleem, waar door de leverancier hard aan wordt gewerkt. Als back-up hebben we alle docenten gevraagd de planners ook via Outlook beschikbaar te stellen.

-----

Q: Wat kan ik doen als ik thuis niet over een laptop/iPad/Chromebook beschik voor de online contactmomenten of het maken en inleveren van digitale opdrachten?

A: Voor leerlingen die niet over een laptop/iPad/Chromebook beschikken (of niet voldoende voor het hele gezin), hebben wij op school laptops beschikbaar. Na ondertekening van een bruikleencontract en de betaling van €100 borg, kun je deze na afspraak op school komen afhalen, zolang de voorraad strekt. Stuur daarvoor een mail naar Hans Snelders (hsnelders@lrc.nl).

-----

Q: Waar vind ik als examenleerling de informatie over de schoolexamens en centraal schriftelijk examen?

A: Alles wat met de schoolexamens te maken heeft, wordt apart per mail met de examenleerlingen en hun ouders/verzorgers gecommuniceerd.