Q&A: de meest gestelde vragen

Lees hier de meest gestelde vragen over de getroffen maatregelen en hoe het LRC daarmee omgaat. Mocht je vraag hier niet tussen staan of heb je een tip of top voor ons, stuur dan een mailtje naar onderwijsvragen@lrc.nl.

29 mei 2020

-----

Q: Wanneer mag ik weer naar school komen?

A: Vanaf woensdag 3 juni gaat het LRC weer fysiek leerlingen ontvangen. Dit gebeurt uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM en de VO-raad. Dat betekent dat we op school anderhalve meter afstand van elkaar houden. Om die reden zullen we niet meer dan zo’n 300 leerlingen per dag naar school laten komen.

-----

Q: Welke maatregelen treffen jullie ten behoeve van hygiëne in de school en de anderhalve meter-norm?

A: Alle leerlingen en ouders hebben 29 mei per mail een uitgebreide instructie hierover ontvangen.

-----

Q: Hoe komt het lesrooster eruit te zien?

A: Het lesrooster zal bestaan uit zowel onlinelessen als fysieke lessen/contactmomenten op school. Alle leerlingen kunnen tenminste twee keer per week naar school.

- De onlinelessen gaan door tot het einde van het schooljaar; in de ochtend voor klas 1 tot en met 3, in de middag voor de bovenbouwklassen. Op deze manier kan het onderwijs voor alle leerlingen door blijven gaan op de manier waaraan we inmiddels gewend zijn.

- De fysieke lessen/contactmomenten (van 75 minuten) voor de leerlingen zullen bestaan uit:

*Vakken in die niet online kunnen worden aangeboden, of onderdelen daarvan zoals practica.

*Fysieke contactmomenten tussen de mentor en zijn/haar mentorleerlingen, waarbij we het sociale aspect heel belangrijk vinden. Ook bespreekt de mentor wat de leerling onderwijsinhoudelijk nog nodig heeft voor een goede overgang en de voorbereiding op het volgende leerjaar.

*Extra lessen. Zoals het er nu naar uitziet in de ochtend voor de bovenbouwleerlingen, in de middag voor de klassen 1 tot en met 3.

-----

Q: Mag ik met het openbaar vervoer naar school komen?

A: De regering heeft aangegeven dat de heropening van de VO-scholen het openbaar vervoer niet extra mag belasten. Het is dus de bedoeling dat leerlingen lopend of op de fiets naar school komen, zeker als die afstand minder dan 8 kilometer is. Als dat absoluut niet mogelijk is, zullen we in overleg met de regiovervoerder een plan per leerlingen moeten maken.

-----

Q: Als mijn ouders werkzaam zijn in een vitaal beroep, kan ik dan vaker naar school komen om mijn schoolwerk te maken?

A: Ja dat kan, maar alleen als dit 24 uur van tevoren bij ons bekend is gemaakt. Hiervoor kan je een mail sturen naar Gwendolijn Bonekamp (gbonekamp@lrc.nl).

-----

Q: Hoe volgen de leerlingen jullie onderwijs op afstand?

A: Wij gebruiken voor het onderwijs op afstand de volgende twee platforms:

*Voor alle lesinhoudelijke zaken zoals lesmaterialen, planning, huiswerk en rooster kan je terecht in Itslearning (de elektronische leeromgeving).

*Voor de online lessen en het chatcontact met de docent kan je terecht in Microsoft Teams. Let hierbij op het lesrooster.

Meer gedetailleerde informatie over de invulling van ons onderwijs op afstand is te vinden in de brief van 3 april, verstuurd aan alle leerlingen en ouders.

-----

Q: Wat is precies de bedoeling van de online contactmomenten?

A: Tijdens de online contactmomenten ben je in contact met je docent. Dit gebeurt via Microsoft Teams.

-----

Q: Waarom is gekozen voor een rooster met online contactmomenten van een half uur en wat doe ik in het kwartier tussen de lessen?

A: Wij denken dat het goed werkt dat leerlingen zich een half uur op een vak richten, zeker wanneer er sprake is van digitaal contact in bijvoorbeeld Microsoft Teams. Het kwartier tussen de lessen is bedoeld als ‘wandelpauze’ en om te schakelen naar het volgende vak.

-----

Q: Zijn de online contactmomenten verplicht?

A: Ja, de online contactmomenten zijn verplicht voor elke leerling. We controleren niet continu of leerlingen gebruik maken van deze momenten. We doen een beroep op de verantwoordelijkheid van elke leerling en elke ouder/verzorger om hiervan goed gebruik te maken. Uiteindelijk zal je opdrachten ter beoordeling moeten inleveren en deze kunnen meetellen voor het rapportcijfer.

-----

Q: Wat zijn de consequenties als een leerling zich nooit meldt bij de online contactmomenten?

A: De belangrijkste consequentie is dat een leerling zich dan mogelijk niet goed heeft voorbereid op schoolexamens, digitale toetsen of het inleveren van opdrachten. Dit zal mogelijk terug te zien zijn in de resultaten die de leerling haalt voor deze onderdelen. Het kan ook zo zijn dat je hierdoor deadlines mist, waar iedere leerling wel aan moet voldoen.

-----

Q: Wat gebeurt er met de toetsen voor niet-examenleerlingen?

A: De toetsweek van periode 3 gaat niet door en wordt ook niet ingehaald na de meivakantie. Sommige docenten maken vervangende opdrachten voor deze toetsen en een aantal neemt ook digitale toetsen af. Verplichte PTA-toetsen gaan we inplannen, nu de leerlingen weer naar school mogen komen.

-----

Q: Wat kan ik doen als ik thuis niet over een laptop/iPad/Chromebook beschik voor de online contactmomenten of het maken en inleveren van digitale opdrachten?

A: Voor leerlingen die niet over een laptop/iPad/Chromebook beschikken (of niet voldoende voor het hele gezin), hebben wij op school laptops beschikbaar. Na ondertekening van een bruikleencontract en de betaling van €100 borg, kun je deze na afspraak op school komen afhalen, zolang de voorraad strekt. Stuur daarvoor een mail naar Hans Snelders (hsnelders@lrc.nl).

-----

Q: Waar vind ik als examenleerling de informatie over de schoolexamens en centraal schriftelijk examen?

A: Alles wat met de schoolexamens te maken heeft, wordt apart per mail met de examenleerlingen en hun ouders/verzorgers gecommuniceerd.