Gedurende het jaar vragen sommige zaken zoals leerlingbesprekingen om een verkort lesrooster. Om lessen niet volledig te laten uitvallen op dergelijke dagen, hanteren we op zo'n moment een 40-minutenrooster.

Impressie van het LRC