Praktische zaken

Is uw kind ziek?

Bel vóór 8:00 uur naar 030 670 26 60. Wanneer uw kind weer beter is, geeft u hem/haar een briefje mee naar school om dit te melden.

Boeken bestellen

Instructie voor het bestellen van boeken 2016-2017.

Schoolgids

Elk schooljaar wordt de nieuwe schoolgids gepubliceerd. Hierin leest u;

- De introductie en het begin van het schooljaar
- Lestijden
- Begeleiding
- Beoordeling en rapportage
- Schoolregels

 U kunt de schoolgids (.pdf) hier downloaden.

vakanties en vrije dagen in 2017-2018

Eerste schooldag:

Woensdag 23-8-2017

Herfstvakantie:

za 14 oktober t/m zo 22 oktober 2017

Kerstvakantie

za 23 december t/m zo 7 januari 2018

 (ma. 8-1 is studiedag, lln vrij)

Voorjaarsvakantie

za 24 februari t/m zo 4 maart 2018

Pasen:

ma 2 april 2018

Meivakantie:

vr 27 april t/m zo 13 mei 2018

Pinksteren:

ma 21 mei 2018

Zomervakantie:

za 14 juli t/m zo 26 augustus 2018

 

 

Open huis

Donderdag 25 en vrijdag 26 januari 2018

 

 

Open Huis

Voordat u uw kind inschrijft op het LRC wilt u waarschijnlijk eerst komen kijken. Dat kan tijdens het Open Huis. Tijdens het Open Huis beantwoorden we vragen en krijgt u een rondleiding door onze prachtige school.
U hoeft zich voor het Open Huis niet in te schrijven. U bent van harte welkom op:

- Donderdag 25 januari 2018 van 17:00 - 21:00 uur
- Vrijdag 26 januari 2018 van 15.00 - 19.00 uur

Open Lesmiddag & Informatieavond

Op woensdag 7 februari 2018 hebben wij van 14.30 tot 17.00 uur een gymnasium kennismakingsmiddag voor leerlingen die overwegen naar ons gymnasium te gaan. Inschrijven graag via info@lrc.nl. Op woensdag 14 februari 2018 hebben wij van 13.30 tot 15.30 uur een open lesmiddag voor leerlingen uit groep 8. Inschrijving vindt plaats via de basisschool. Diezelfde dag (woensdag 14 februari 2018 is er van 19.30 tot 21.00 uur een informatieavond voor ouders van leerlingen uit groep 8. Hiervoor is geen inschrijving nodig.

Aanmelden & instromen

Wit u uw kind aanmelden op het Leidsche Rijn College? Leuk, hij/zij is van harte welkom!
Het LRC hanteert de POVO-procedure met betrekking tot aanmeldingen. POVO staat voor de overgang van Primair Onderwijs (PO) naar Voortgezet Onderwijs (VO). Deze procedure is te vinden op de website van POVO onder het kopje procedure.

Schooladvies

In principe kan uw kind op onze school terecht wanneer hij/zij een vwo- of havo-advies heeft.

Leerlingen uit Utrecht, Vleuten/De Meern en Maarssen

Als u in Utrecht, Vleuten/De Meern of Maarssen woont, kunt u uw kind via de basisschool inschrijven voor onze school.

Leerlingen buiten Utrecht

Wanneer u buiten dit gebied woont, kunt u telefonisch via 030 670 2660 of via info@lrc.nl een aanmeldingsformulier aanvragen.
Nadat uw aanmelding is ontvangen, krijgt u daarvan een bevestiging. Wij hebben altijd contact op met de leerkracht van groep 8.

Instromen in ander leerjaar

Wanneer uw kind wil instromen in een ander leerjaar, kunt u informatie en een aanmeldingsformulier opvragen via info@lrc.nl.

Vragen?

Onze teamleider van leerjaar 1, mevrouw J. van der Craats, zal uw vragen graag beantwoorden. U kunt contact met haar opnemen via info@lrc.nl of 030 670 26 60.