Planning tot aan de zomervakantie

mei-juli 2021

Door corona hebben we te maken met allerlei maatregelen waardoor activiteiten van school niet door kunnen gaan of op een andere manier worden ingericht. We hebben nu een planning gemaakt tot aan de zomervakantie. Als daar nog wijzigingen op volgen, worden deze aangegeven in een rode kleur. Het is daarom raadzaam deze planning goed in de gaten te houden.

Klik hier voor de planning juni-juli 2021.