Rapport, Magister en ELO

Je kind krijgt twee keer per jaar een rapport. Via het leerlingvolgsysteem Magister kun je de dagelijkse cijfers van je kind inzien. De school maakt ook gebruik van een Elektronische Leeromgeving (ELO), hierin kun je schoolresultaten, absentie, huiswerkplanners, brieven en lesmaterialen vinden. Voor zowel ELO als Magister ontvang je een eigen inlognaam en wachtwoord.

Contact tussen school en ouders

Het LRC hecht veel waarde aan een goed contact met ouders. Graag maken wij aan het begin van het brugjaar persoonlijk kennis met jou en je kind. Schriftelijke communicatie gebeurt meestal via e-mail en Magister. Mocht het nodig zijn, dan nemen we persoonlijk contact met je op.

De gezonde kantine

Het LRC streeft naar een zo gezond mogelijke kantine. Tijdens pauzes kunnen leerlingen koffie, thee, melk, soep en broodjes kopen. Er staat één frisdrank- en snoepautomaat in de school.

Impressie van het LRC