Ziek melden

Is uw kind ziek?

Wanneer een leerling ziek is, vragen wij de ouders dit zo spoedig mogelijk - maar in ieder geval voor 8.00 uur - aan de school te melden. Ouders kunnen hun kind via de ouderaccount van Magister ziekmelden. U kunt ook naar de school bellen (030-6702660). Geef s.v.p. bij de ziekmelding aan of het om coronagerelateerde klachten gaat of niet. Indien dit niet het geval is, dan moet een leerling elke dag opnieuw worden ziekgemeld. Een ziekmelding kan niet worden geregistreerd als u dit via e-mail of de LRC-app doorgeeft.