Kosten

Het voortgezet onderwijs is gratis. Toch zijn er kosten waar rekening mee gehouden moet worden.

Schoolboeken

De meeste schoolboeken zijn gratis. U moet ze wel zelf bestellen. Dat kan op www.iddink.nl. Op die website kunnen ook andere leermiddelen worden besteld, zoals atlassen, woordenboeken en een rekenmachine. Deze zijn niet gratis, u ontvangt een factuur van Iddink. Meer informatie hierover vindt u in het submenu Boeken bestellen. (In al onze klaslokalen liggen ook woordenboeken en bij aardrijkskunde atlassen. Deze zijn voor algemeen gebruik.)

Schoolkosten & activiteiten € 130,-

Hieronder vallen de kosten voor de schoolpas, printtegoed, gebruik woordenboeken, atlassen, ICT, gebruik kluisje en Open Leercentrum ( het OLC / mediatheek) , de bijzondere activiteiten (zoals excursies, activiteitendag, eindejaarsactiviteiten, diploma-uitreiking) en extra sportactiviteiten (schaatsen, zwemmen, skiën) die niet door overheidsgelden worden vergoed.

Borg kluisje € 7,50

De school adviseert deze incassopost te bestellen. Dit bedrag wordt terug betaald als de leerling de school verlaat en de sleutel heeft ingeleverd.

Ouderbijdrage € 10,-

De ouderraad gebruikt dit bedrag voor de aankleding van de school, bijdrage schoolfeesten, jaarboek eindexamenleerlingen, etc.

Specifieke kosten per leerjaar/afdeling

  • In de brugklas gaan leerlingen op schoolkamp - €87,50 (Deze kosten zijn lager in het schooljaar 2020-2021 omdat het schoolkamp niet door zal gaan. Er wordt in plaats hiervan een alternatieve introductiedag georganiseerd.)
  • In 4 havo en 5 atheneum/gymnasium gaan de leerlingen op werkweek - havo: €300,- en atheneum/gymnasium: €350,-
  • En voor de gymnasiumklassen worden extra activiteiten georganiseerd in projectvorm - €30,-.