Kosten

Het voortgezet onderwijs is gratis. Toch zijn er kosten waar rekening mee gehouden moet worden.

Schoolboeken

De meeste schoolboeken zijn gratis. Je moet ze wel zelf bestellen. Dat kan op www.iddink.nl. Op die website kunnen ook andere leermiddelen worden besteld, zoals atlassen, woordenboeken en een rekenmachine. Deze zijn niet gratis, je ontvangt een factuur van Iddink. Meer informatie hierover vind je in het submenu Boeken bestellen. (In al onze klaslokalen liggen ook woordenboeken en bij aardrijkskunde atlassen. Deze zijn voor algemeen gebruik.)

Schoolkosten & activiteiten € 130,-

Hieronder vallen de kosten voor de schoolpas, printtegoed, gebruik woordenboeken, atlassen, ICT, gebruik kluisje en Open Leercentrum ( is OLC / mediatheek) , de bijzondere activiteiten (zoals excursies, activiteitendag, eindejaarsactiviteiten, diploma-uitreiking) en extra sportactiviteiten (schaatsen, zwemmen, skiën) die niet door overheidsgelden worden vergoed.

Borg kluisje € 7,50

De school adviseert je deze incassopost te bestellen. Dit bedrag wordt terug betaald als de leerling de school verlaat en de sleutel heeft ingeleverd.

Ouderbijdrage € 10,-

De ouderraad gebruikt dit bedrag voor de aankleding van de school, bijdrage schoolfeesten, jaarboek eindexamenleerlingen, etc.

Specifieke kosten per leerjaar/afdeling

  • In de brugklas gaan leerlingen op schoolkamp - €87,50
  • In 4 havo en 5 atheneum/gymnasium gaan de leerlingen op werkweek - havo: €300,- en atheneum/gymnasium: €350,-
  • En voor de gymnasiumklassen worden extra activiteiten georganiseerd in projectvorm - €30,-.