Onze schoolregels

Het LRC wil een fijne, veilige en leuke school zijn. Daarom hebben we met elkaar een aantal afspraken gemaakt.

Dit vragen we van onze leerlingen:

- Je doet je best om te leren
- Je doet mee aan werkweken en activiteiten buiten de lessen om
- Je gebruikt geen verbaal of fysiek geweld
- Je behandelt iedereen als gelijkwaardig (ongeacht religie, huidskleur, seksuele voorkeur, taal of kleding)
- Je ruimt je rommel op en gaat netjes om met eigendommen van de school
- Je blijft af van spullen die niet van jou zijn
- En als je een keer straf krijgt, dan aanvaard je die

Dit vragen we van onze leraren en medewerkers:

- Ze werken mee aan een veilige en leuke schoolomgeving
- Ze zetten zich in voor goed onderwijs
- Ze behandelen de leerlingen volgens deze leefregels
- Ze houden ouders op de hoogte van de prestaties, gedrag en ontwikkeling van hun kind
- Ze reageren tijdig op vragen van ouders

Dit vragen we van ouders:

- Ze werken mee aan een veilige en leuke schoolomgeving
- Ze onderschrijven het beleid van het LRC tegen ongewenst gedrag
- Ze reageren tijdig op een brief of telefoontje van de school
- Ze verschijnen op uitnodiging voor een gesprek
- Ze laten hun kind deelnemen aan werkweken en activiteiten buiten de lessen om