Ons gymnasium

Met een gymnasiumopleiding krijg je een brede kijk op de wereld. De klassieke talen Grieks en Latijn spelen daarin een belangrijke rol. 

Je hebt vast wel eens gehoord van de oorlog tussen de Grieken en de Trojanen. Na tien jaar oorlog gaf de Griekse vorst Odysseus zijn mensen de opdracht om Troje te verlaten. Maar ze lieten een groot houten paard achter. In dat paard hadden de Griekse soldaten zich verstopt.

Toen de Trojanen het paard vonden, dachten ze dat de Grieken zich hadden overgegeven en het paard als geschenk hadden achtergelaten. Ze vierden feest, er werd gezongen, gedanst en gedronken. Toen iedereen uitgeput van het feestvieren in slaap was gevallen, klommen de Griekse soldaten uit de buik van het houten paard en veroverden Troje.

Je ontwikkelt een analytische blik op de wereld

Deze verhalen, en nog veel meer, leer je op het gymnasium. Je zult de verhalen soms lezen in de taal waarin ze oorspronkelijk zijn opgeschreven: Latijn of Grieks. Zinnen in het Latijn en Grieks zijn een soort puzzels die je op moet lossen. Daarvoor moet je woorden leren, grammatica begrijpen en logisch nadenken.

Dat logisch nadenken heet met een mooie term ‘analytisch vermogen’. En daarin word je steeds beter in als je Latijn of Grieks leert. Het helpt je ook bij andere vakken; je leert makkelijker andere talen en kunt grote stukken tekst beter overzien. Daar heb je veel aan tijdens je vervolgstudie.

Je verbreedt en verdiept je kennis

De klassieke oudheid wordt wel ‘de bakermat van de westerse beschaving’ genoemd. Daarmee wordt bedoeld dat de Grieken en Romeinen een enorme invloed hebben gehad op onze huidige maatschappij, bijvoorbeeld op het gebied van sport, wetenschap, kunst, literatuur, wetgeving en politiek.

Projecten op het gymnasium

Op het gymnasium werk je soms individueel, soms klassikaal en vier keer per jaar in projectgroepen. Tijdens zo’n project werken verschillende vakken samen. In de brugklas krijg je bijvoorbeeld het project Idéefixe. Daarbij leer je over het Romeinse Rijk in de gebieden die nu Frankrijk en Engeland heten. Zo combineer je de vakken Latijn, Frans en Engels in één. Ook bezoek je een museum of ga je veldwerk doen.