Onderwijs op afstand

Leerlingen die in thuisquarantaine zitten, kunnen gebruik maken van de gebruikelijke middelen (planners, studiewijzers en huiswerk in Itslearning) om het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan. Dit is niet anders dan anders, ook vóór de coronacrisis waren leerlingen soms ziek thuis en aangewezen op Itslearning.

Enkele docenten zijn niet op school omdat zij zelf, of iemand in hun huishouden, tot een kwetsbare groep behoren. Deze docenten geven online onderwijs, waarbij een klassestudent toezicht houdt in het lokaal. Daardoor vallen de lessen van deze docenten niet langdurig uit. Het is onmogelijk alle lessen te laten opvangen door een klassestudent, daarvoor is het aantal beschikbare studenten niet toereikend.

Deze week worden alle MS Teams klaargezet, zodat docenten in bepaalde gevallen aan de hele klas online onderwijs kunnen aanbieden, of bijvoorbeeld de les kunnen starten met een online lesmoment, zodat de thuiszittende leerlingen kunnen aansluiten en weten wat ze kunnen doen.

Het LRC is onderdeel van NUOVO Scholen. Meer informatie over de coronamaatregelen die van toepassing zijn op alle NUOVO Scholen leest u op nuovo.eu/corona.