Op het LRC loopt sinds anderhalf jaar een zogenoemd ‘Lesson Study’ project. Lesson Study is professionele ontwikkeling voor docenten. Zij leren door in een team een les te ontwerpen, uit te voeren, te analyseren, te verbeteren en weer opnieuw uit te voeren. De focus ligt nadrukkelijk op het leren en het gedrag van de leerling. Deze worden geobserveerd tijdens de les. Zo kunnen conclusies worden getrokken om verbeterpunten aan te brengen.

Het blijkt een effectieve manier van professionaliseren die door de docenten als zinvol en plezierig wordt ervaren. In totaal lopen er momenteel zes Lesson Study groepen op het LRC: de kunstvakken, Engels, Nederlands, wiskunde, scheikunde/science en havo 4. Hieronder vertellen een aantal doceten en een leerling wat volgens hen de kracht van Lesson Study is.

Impressie van het LRC