Aanmelden Junior Academie

In november gaat het Leidsche Rijn College opnieuw een Junior Academie starten voor leerlingen uit groep 8 met een (voorlopig) vwo+ advies.

Het programma & voor wie?

In november gaat het Leidsche Rijn College opnieuw een Junior Academie starten voor leerlingen uit groep 8 met een (voorlopig) vwo+ advies. Dit schooljaar hebben we twee nieuwe programma’s toegevoegd, waardoor leerlingen kunnen kiezen uit de modules Spaans, Populatiebiologie, en Wiskunde. De drie lesmodules worden gegeven op het LRC, op een vast tijdstip op een vaste dag over een periode van 8-10 lesweken. Van leerlingen wordt verwacht dat ze bovenop hun basisschoolwerk, extra werk aankunnen, gemotiveerd zijn en zowel individueel als in groepsverband goed kunnen (samen)werken.

De aanmeldprocedure

In ieder van de drie modules is plek voor circa 25 leerlingen. Dat betekent dat we dit jaar circa 75-80 leerlingen kunnen plaatsen. Aanmelding voor de Junior Academie gaat altijd na overleg met de leerkracht van uw kind, want toestemming voor deelname van de basisschool is vereist. De aanmeldprocedure loopt tot en met 30 september 2021, waarna de groepen zullen worden ingedeeld. Indien nodig zal er geloot worden als de vraag het aanbod overstijgt. Het is onze verwachting dat er geloot zal gaan worden. De loting is volledig open: dat betekent dat het niet uitmaakt hoe snel u het formulier inlevert. Ten slotte is deelname aan de Junior Academie op geen enkele manier gekoppeld aan een mogelijke inschrijving op het LRC per schooljaar 2022-2023.

De inschrijving voor de tweede ronde van de Junior Academie, zal in januari plaatsvinden. Hierbij zullen leerlingen die in ronde 1 zijn uitgeloot, een voorkeurspositie krijgen bij de indeling voor ronde 2. Houd hiervoor de website in de gaten!

Bevestiging van deelname

Iedere ouder krijgt in de tweede week van oktober via het doorgegeven e-mailadres bericht over definitieve plaatsing in één van de modules of op de reservelijst, die per e-mail wordt bevestigd. In deze week kan contact opgenomen worden met de basisschool om te controleren of de leerling voldaan heeft aan de aanmeldvoorwaarden (vwo+ advies en toestemming basisschool). Restplaatsen worden in de derde week van oktober  verdeeld, waarna begin november gestart wordt met de drie modules. Informatie over de start wordt verspreid onder de deelnemers eind oktober.

Overzicht dagen, tijden

Module Dag Tijd
Populatiebiologie Maandag 10:45-12:15
Wiskunde Maandag 12:15-13:45
Spaans Dinsdag 08:30-10:00

Startweek: 45 (maandag 8 nov / dinsdag 9 nov)

Via dit formulier meldt u als ouder uw kind aan voor onze Junior Academie. De inschrijving sluit op 30 september om 23:59 uur.  Mocht u na het versturen van het aanmeldformulier er achter komen dat u iets fout heeft ingevuld, vul dan opnieuw het document in. Het meest recente formulier wordt bij de aanmelding gebruikt.

Voor vragen kunt u zich wenden tot de coördinator van de Junior Academie, dhr. Rob Langeland op mailadres rlangeland@lrc.nl

Met vriendelijke groeten,

Rob Langeland

Ook interessant