Leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep leerlingen die helpt om het LRC nog beter te maken.

Waarom een leerlingenraad?

Als leerling heb jij natuurlijk een mening. Bijvoorbeeld over de lessen, de schoolfeesten en het ontbreken van saucijzenbroodjes in de kantine.

Je kunt meepraten over de keuzes die wij als school maken. Dat doe je via de leerlingenraad.

Wat doet de leerlingenraad?

De leerlingenraad mag de schoolleiding gevraagd en ongevraagd advies geven. Zij vergaderen 1 keer per maand en hebben regelmatig contact met de rector.

Wie zitten er in de leerlingenraad?

Elke klas van het LRC kiest één leerling als afgevaardigde.

Heb je klachten, suggesties of ideeën? Mail naar mailto:leerlingenraad@lrc.nl.