De Junior Academie is een uitdagend project voor getalenteerde leerlingen in groep 8 van basisscholen in Leidsche Rijn en omgeving. Na de herfstvakantie in 2018 start de eerste module van 10 weken en zijn de leerlingen welkom bij ons op het LRC.

Het programma

De Junior Academie is bedoeld voor leerlingen van groep 8 met een gymnasiumadvies die toe zijn aan een extra uitdaging op een niveau dat vergelijkbaar is met klas 1 van het gymnasium. Van de leerlingen wordt veel verwacht: ze moeten nieuwsgierig zijn, zowel goed zelfstandig als in teamverband kunnen werken en goed in staat zijn hoge verwachtingen en extra werkdruk aan te kunnen. Onder leiding van een expert verdiepen de leerlingen zich twee keer tien weken in twee onderwerpen. De eerste module gaat over populatiebiologie en genetica, en de tweede module gaat heeft een cultureel-maatschappelijk karakter en bestuderen we hoe de politiek werkt. De leerlingen krijgen huiswerk mee, waar ze op de basisschool of thuis verder aan kunnen werken. Getalenteerde leerlingen uit 5- en 6-vwo van het Leidsche Rijn College zullen de lessen ondersteunen en de leerlingen van groep 8 begeleiden.

Aanmelding

Ieder jaar is er veel animo voor de Junior Academie. In juni 2018 zijn basisscholen uit de regio aangeschreven of zij leerlingen willen laten deelnemen aan de Junior Academie in 2018-2019. Hierop is in juli aan iedere deelnemende basisschool gemeld hoeveel leerlingen zij kunnen plaatsen. De basisschool selecteert/kiest vervolgens de leerlingen die in aanmerking komen voor de Junior Academie, in samenspraak met ouders die hiervoor goedkeuring dienen te geven. Zodra bekend is welke leerlingen zullen deelnemen aan de Junior Academie, wordt het LRC ingelicht en wordt de benodigde informatie (startdatum, locatie, benodigdheden) gecommuniceerd met ouders/verzorgers.

Vragen

Wanneer je vragen hebt over deelname aan de Junior Academie kun je je in de eerste plaats richten tot de betrokken persoon binnen de basisschool die gaat over pluswerk. Daarna zou je je met overige vragen kunnen richten tot de coördinator van de Junior Academie op het LRC, Rob Langeland. Dit kan via de mail: rlangeland@lrc.nl.

Impressie van het LRC