Wat is het Leidsche Rijn College voor school?

Een openbare school voor havo, atheneum en gymnasium.

Is het lastig: al die aparte vakken en docenten?

Dat went snel, ook omdat je iedereen binnen enkele weken kent. Bovendien heb je een mentor. Hij of zij begeleidt jou en jouw klas.

Hebben jullie tussenuren?

In de brugklas heb je geen tussenuren. Als er een les uitvalt, dan vangt een andere docent dat op of het rooster wordt aangepast. In de hogere klassen heb je soms wel tussenuren.

Welke vakken worden er gegeven in de brugklas?

Nederlands, (Latijn,) Frans, Engels, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Wiskunde, Science, Bewegen&Sport, Beeldende vorming, Drama, Mentorles.

Waar bewaar je je boeken?

In je rugzak of in je eigen kluisje.

Hoe is de sfeer op school?

Prima, zowel leerlingen en leraren vinden de sfeer op het LRC heel goed. Dit wordt vaak genoemd als sterk punt van het LRC.

Hebben jullie ook leerlingen die eersteklassers helpen?

Ja, die heten leerling-mentoren. Ze zitten in de 4e klas. Ook zijn er bovenbouwers die je bijles kunnen geven als je dat wilt.

Wordt er bij jullie gespijbeld?

Dat gebeurt natuurlijk wel eens. Maar daar zijn we streng op. Je moet je les dan inhalen en wij geven dit door aan je ouders.

Impressie van het LRC