Het LRC kent twee open lesmiddagen: één voor havo & atheneum en één voor het gymnasium. 

Ouders van groep 8'ers zijn woensdag 13 februari 2019 van 19.30-21.00 uur van harte welkom op de informatieavond.

(Deze avond is vrij toegankelijk, je hoeft je niet aan te melden.)


Gymnasium open lesmiddag: woensdag 6 februari 2019

14.15 uur - kinderen aanwezig

14.30 uur - start

16.00 uur - ouders kunnen hun kind(eren) ophalen: krijgen voorlichting en kunnen het resultaat bekijken van wat hun kind tijdens de open lesmiddag heeft gedaan.

17.00 uur - einde


Havo & atheneum open lesmiddag: woensdag 13 februari 2019

13.00 uur - inloop

13.30 uur - start

15.30 uur - einde: ouders kunnen hun kind(eren) ophalen

Impressie van het LRC