Op het gymnasium krijg je extra uitdaging. Je werkt soms individueel, soms klassikaal en vier keer per jaar in een projectgroep. Tijdens zo’n project werken verschillende vakken samen.De klassieke talen Grieks en Latijn spelen een belangrijke rol op het gym. Je leert niet alleen de taal, maar ook de geschiedenis en de mythische verhalen over goden, monsters en reuzen. Je zult deze verhalen soms lezen in het Latijn of Grieks. Zinnen in deze talen zijn een soort puzzels die je op moet lossen. Daarvoor moet je woorden leren, grammatica begrijpen en logisch nadenken.Dat logisch nadenken noem je ook wel ‘analytisch vermogen’. En daarin word je steeds beter als je Latijn of Grieks leert. Maar het helpt je ook bij andere vakken; je leert makkelijker andere talen en kunt grote stukken tekst beter overzien. Daar heb je veel aan tijdens je vervolgstudie.De klassieke oudheid wordt wel ‘de bakermat van de westerse beschaving’ genoemd. Daarmee wordt bedoeld dat de Grieken en Romeinen een enorme invloed hebben gehad op onze huidige maatschappij, bijvoorbeeld op het gebied van sport, wetenschap, kunst, literatuur, wetgeving en politiek. Ook hier ga je alles over leren. In de brugklas krijg je bijvoorbeeld het project ‘Idéefixe’. Daarbij leer je over het Romeinse Rijk in de gebieden die nu Frankrijk en Engeland heten. Zo combineer je de vakken Latijn, Frans en Engels in één. Ook bezoek je een museum en ga je veldwerk doen. In de vijfde klas maken we een studiereis naar Rome om meer te leren over de Romeinse cultuur.

Impressie van het LRC