Als leerling heb je natuurlijk een mening. Bijvoorbeeld over de lessen, de schoolfeesten of het ontbreken van saucijzenbroodjes in de kantine. De leerlingenraad is een groep leerlingen die helpt om het LRC nog beter te maken, door mee te praten over de keuzes die wij op school maken. De leerlingenraad mag de schoolleiding gevraagd en ongevraagd advies geven. Ze vergaderen 1 keer per maand en hebben regelmatig contact met de rector. Elke klas van het LRC kiest één leerling als afgevaardigde.Heb je klachten, suggesties of ideeën? Mail dan naar leerlingenraad@lrc.nl.

Impressie van het LRC