De vier modules van de Junior Academie 22-23

Spaans (Mirjam Vroonhof)

In de module Spaans besteden we vooral aandacht aan Spaans spreken. Natuurlijk leer je ook een beetje lezen en schrijven. Daarnaast ga je je verdiepen in de verschillende culturen van de landen waar Spaans gesproken wordt. We sluiten de module af met een creatieve opdracht, waarin je al deze onderdelen gaat combineren.

Populatiebiologie (Björn Joha)

Bij populatiebiologie bekijken we hoe wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt. We doen dat door zelf te onderzoeken hoe groepen mensen, dieren, planten, etc. samengesteld zijn en hoe de genetica van deze groepen in elkaar zit. Ook ga je in een kleine groep zelf onderzoekjes bedenken en uitvoeren. Tijdens de laatste lessen bedenk je zelf met je groep een groter onderzoek dat je uitvoert en uiteindelijk met een posterpresentatie aan je ouders, vrienden en andere geïnteresseerden presenteert. Deze posterpresentaties houden we bij ons op school. Vooral niet bang zijn voor het presenteren, ook dat doe je samen - en telkens aan kleine groepjes mensen. We zien je graag bij één van onze twee lessenseries!

Grieks (Chantal Bonekamp)

Χαῖρε! Kun jij lezen wat hier staat? En weet je wat het betekent?

Dit is een woord uit het oud-Grieks, je spreekt het uit als chaire en het betekent: ‘gegroet’; wij zouden misschien zeggen: ‘hoi’, of ‘doei’!

Zoals je ziet hebben de Grieken een heel ander alfabet dan wij, al lijken sommige letters er best een beetje op. Het woord alfabet komt ook uit het Grieks, het woord bestaat uit de namen van de eerste letters: de alfa en de bèta; eigenlijk zoals wij ook wel zeggen ‘het abc’. De oude Grieken hadden naast een ander alfabet ook een andere cultuur en manier van leven; ze geloofden bijvoorbeeld in vele goden, die allemaal ergens voor zorgden. Zo hadden ze een godin van de Liefde: Aphrodite (Ἀφροδιτη) en ook een god van de Oorlog: Ares (Ἄρης). Deze goden en godinnen (er zijn er nog veel meer) beleefden allerlei avonturen, die de Grieken vertelden in prachtige mythen.

Lijkt het je leuk om meer te leren over de oude Grieken? Over hun taal, cultuur en verhalen? Kom dan naar lessen Grieks van de Junior Academie! Χαῖρε!

Wiskunde (Eva Zeeman)

Altijd al benieuwd geweest naar: Hoe vroeger getallen werden geteld door de Egyptenaren, cijfers werden genoteerd in kleistenen en hoe deelbaarheid van getallen werkt. Dan is deze lessenserie van wiskunde echt wat voor jou!

In deze lessenserie komen verschillende deelgebieden van de wiskunde aanbod. Verschillende onderdelen zullen worden behandeld, waaronder meetkunde, getaltheorie en logica. Wij gaan samen wiskundige puzzels oplossen en wie weet kan jij je ouders daar thuis te slim mee af zijn😉 Ik kijk er naar uit jullie te zien!