Boeken bestellen

Voor het bestellen van de schoolboeken voor uw kind kunt u de instructie volgen: bestellen van boeken 2017.

Noot LRC:

De firma Iddink levert de “gratis schoolboeken”. Voor de aanschaf van aanvullende zaken (rekenmachine, woordenboeken etc.) ontvang je van Iddink een rekening. Je bent niet verplicht spullen via Iddink aan te schaffen. Heb je een ander woordenboek dan in de lijst (of een andere rekenmachine) is genoemd, vraag dan in augustus aan je docent of jouw woordenboek ook voldoet. Daarnaast biedt Iddink veel spullen aan die wij niet voorschrijven en mogelijk ook niet gebruiken.