Agenda

De jaarplanning 2019-2020 vind je hier. Deze wordt gedurende het jaar bijgewerkt. Soms komen activiteiten te vervallen, deze worden dan in de agenda doorgestreept. Staat een tekst in rood, dan vindt de activiteit juist wel plaats op die plek (bij gebeurtenissen die zijn toegevoegd of aangepast).