Aanmeldprocedure Junior Academie 2022-2023

Het programma & voor wie?

Na de herfstvakantie gaat het Leidsche Rijn College opnieuw starten met de Junior Academie voor leerlingen uit groep 8 met een (voorlopig) vwo+ advies. Dit schooljaar kunnen leerlingen kiezen uit de modules Spaans, Populatiebiologie, Grieks en Wiskunde. De vier lesmodules worden gegeven op het LRC, op een vast tijdstip op een vaste dag over een periode van 8 lesweken. Er wordt gestart in week 44. Van leerlingen wordt verwacht dat ze naast hun basisschoolwerk extra werk aankunnen, dat ze gemotiveerd zijn en zowel individueel als in groepsverband goed kunnen (samen)werken.

De aanmeldprocedure

In ieder van de vier modules is plaats voor 25 leerlingen. Dat betekent dat we dit jaar 100 leerlingen per moduleronde kunnen plaatsen. Het aanmelden voor de Junior Academie gebeurt door de ouders, altijd na overleg met de leerkracht van uw kind, want toestemming voor deelname van de basisschool is vereist. Het is mogelijk uw kind vanaf maandag 19 september 12:00 uur aan te melden. De termijn voor aanmelden sluit op vrijdag 7 oktober om 12:00 uur. Indien nodig zal er geloot worden als de vraag het aanbod overstijgt. Het is onze verwachting dat er geloot zal gaan worden. De loting is volledig open: dat betekent dat het niet uitmaakt hoe snel u het formulier inlevert. Deelname aan de Junior Academie is op geen enkele manier gekoppeld aan een mogelijke inschrijving op het LRC per schooljaar 2023-2024.

De inschrijving voor de tweede ronde van de Junior Academie (met dezelfde programma's) zal in januari plaatsvinden. Hierbij zullen leerlingen die in ronde 1 zijn uitgeloot, voorrang krijgen bij de indeling voor ronde 2.

Bevestiging van deelname

Iedere ouder krijgt in de tweede week van oktober bericht met de uitslag van de aanmelding. Dit betreft een bericht over plaatsing in één van de modules of plaatsing op de reservelijst. U moet toegekende plaatsen via de e-mail bevestigen. In de periode voorafgaand aan de start van het programma kan contact opgenomen worden met de basisschool om te controleren of de leerling voldaan heeft aan de aanmeldvoorwaarden (vwo+-advies en toestemming basisschool). Resterende plaatsen worden in de derde week van oktober verdeeld, waarna in week 44 (direct na de herfstvakantie)gestart wordt met de programma’s. De eerste module wordt afgerond in week 51.

Spaans: maandag van 08:45-10:15
Populatiebiologie: dinsdag van 08:45-10:15
Grieks: dinsdag van 09:45-11:15
Wiskunde: woensdag van 08:45-10:15

Via het aanmeldformulier dat op 19 september op onze website verschijnt, meldt u als ouder uw kind aan. Mocht u na het versturen van het aanmeldformulier er achter komen dat u iets fout heeft ingevuld, vult u dan opnieuw het aanmeldformulier in. Het meest recente formulier wordt bij de aanmelding gebruikt.

Voor vragen kunt u zich wenden tot ondergetekende,

Met vriendelijke groeten,

Rob Langeland

Coördinator Junior Academie LRC

rlangeland@lrc.nl