Aanmelden & instromen

Wilt u uw kind aanmelden op het Leidsche Rijn College? Leuk, hij/zij is van harte welkom!

Het LRC hanteert de POVO-procedure met betrekking tot aanmeldingen. POVO staat voor de overgang van Primair Onderwijs (PO) naar Voortgezet Onderwijs (VO). Deze procedure is te vinden op de website van ‘NaarhetVO’ onder het kopje procedure.

Schooladvies

In principe kan uw kind op onze school terecht wanneer hij/zij een vwo-, havo/vwo- of havo-advies heeft.

Leerlingen uit Utrecht, Vleuten/De Meern en Maarssen

Als u in Utrecht, Vleuten/De Meern of Maarssen woont, kunt u uw kind via de basisschool inschrijven voor onze school.

Leerlingen buiten Utrecht

Wanneer u buiten dit gebied woont, kunt u telefonisch via 030 670 2660 of via info@lrc.nl een aanmeldingsformulier aanvragen.

Nadat uw aanmelding is ontvangen, krijgt u daarvan een bevestiging. Wij hebben altijd contact op met de leerkracht van groep 8.

Overzicht maximaal beschikbare plaatsen schooljaar 2018 – 2019

In schooljaar 2018-2019 kan onze school weer maximaal 300 nieuwe eersteklassers verwelkomen;

150 leerlingen met een havo-of havo/vwo- en 150 leerlingen met een vwo-advies.

Het aantal HV- en gymnasiumklassen zal afhangen van de wensen van de leerlingen.

 

Als in de eerste aanmeldingsronde voor één van beide groepen (leerlingen met een havo- of met een vwo-advies) nog plaatsen over zijn, zullen deze worden opgevuld met leerlingen uit de andere groep die zich eveneens in de eerste ronde hebben aangemeld.

 

Procedure van aanmelding tot plaatsing

 

 15 maart 2018

 Sluiting aanmelding eerste ronde leerlingen bij het Voortgezet Onderwijs.

 3 april 2018

Sluiting verwerking aanmeldingen eerste ronde.

 4 april 2018

na 17.00 uur  Als loting van toepassing is, wordt dat kenbaar gemaakt op onze site.

 5 april 2018

Centrale loting. Ongeacht of er geloot moet worden, worden vandaag de plaatsingsbrieven verstuurd naar de ouders.

 rond 23 mei 2018

Uitslag cito eindtoets basisschool.

 30 mei 2018

Heroverwegingen naar aanleiding van hoger uitgevallen cito-eindtoets moeten door de basisschool bekend zijn gemaakt aan het LRC.

 6 juni 2018

Alle heroverwegingen zijn verwerkt en bijgesteld in OT.

donderdag21 juni en

maandag 25 juni 2018

Ontvangst geplaatste leerlingen en hun ouders.

 

Instromen in ander leerjaar

Wanneer de huidige school van uw kind in de gemeente Utrecht of Stichtse Vecht is, vragen wij op de huidige school aan te geven dat uw zoon/dochter de overstap wil maken naar het LRC. De huidige school meldt de leerling dan vóór 1 mei bij ons aan via Onderwijs Transparant (OT).  Wanneer de huidige school niet in de genoemde gemeenten staat, kunt u uw zoon/dochter bij ons inschrijven via het aanmeldingsformulier, dat u kunt aanvragen via info@lrc.nl.

Broertjes-zusjesregeling

De Utrechtse POVO-procedure biedt scholen bij overaanmelding de mogelijkheid om leerlingen die al een broer of zus* op school hebben, voorrang te geven boven andere leerlingen. Deze leerlingen worden dan rechtstreeks geplaatst en hoeven bij overaanmelding niet mee te loten. Deze voorrangsregel heet de broertjes-zusjesregeling.

gefaseerde afbouw broertjes-zusjesregeling

De NUOVO scholen gaan de mogelijkheid om deze voorrangsregel toe te passen gefaseerd afbouwen. We vinden de eenzijdige bevoordeling van een relatief kleine groep leerlingen niet opwegen tegen de benadeling in kansen van alle andere leerlingen om geplaatst te worden op hun school van eerste voorkeur. De afbouwregeling is gestart in maart 2017 bij de aanmeldingen voor het schooljaar 2017-2018 en geldt ook voor de daaropvolgende schooljaren.

Wat houdt de afbouwregeling in?

In het voorjaar van 2018 wordt de voorrangsregel alleen toegepast voor leerlingen die zich aanmelden bij een NUOVO-school en in het schooljaar 2016-2017 al een broertje of zusje op de betreffende school hadden.

De regeling blijft van kracht tot het moment dat de leerling uit toetsjaar 2016-2017 de school verlaat. Dit is inclusief eventueel zittenblijven en/of het volgen van onderwijs op een hoger niveau op dezelfde school.

* Onder broer of zus verstaan we: kinderen (ook pleeg- en adoptief kinderen) die in gezinsverband samenleven op één adres of op twee adressen bij niet-samenwonende ouders.

 

 

Vragen?

Onze conrector van leerjaar 1 en 2, Deirdre van Megesen, zal uw vragen graag beantwoorden. U kunt contact met haar opnemen via info@lrc.nl of 030 670 26 60.