Aanmelden en instromen

Wil je je kind aanmelden op het Leidsche Rijn College? Leuk, hij/zij is van harte welkom! Het LRC hanteert de POVO-procedure met betrekking tot aanmeldingen. POVO staat voor de overgang van Primair Onderwijs (PO) naar Voortgezet Onderwijs (VO). Deze procedure is te vinden op de website www.naarhetvo.nl, onder het kopje procedure.
 
Schooladvies
In principe kan je kind op onze school terecht wanneer hij/zij een havo-, havo/vwo- of vwo-advies heeft.
 
Leerlingen uit Utrecht, Vleuten/De Meern en Maarssen
Als je in Utrecht, Vleuten/De Meern of Maarssen woont, kun je je kind via de basisschool inschrijven voor onze school.
 
Leerlingen buiten Utrecht
Wanneer je buiten dit gebied woont, kun je telefonisch via 030-6702660 of via info@lrc.nl een aanmeldingsformulier aanvragen. Nadat je aanmelding is ontvangen, krijg je daarvan een bevestiging. Wij hebben altijd contact op met de leerkracht van groep 8.
 
Instromen in ander leerjaar
Wanneer de huidige school van je kind in de gemeente Utrecht of Stichtse Vecht is, vragen wij op de huidige school aan te geven dat je zoon/dochter de overstap wil maken naar het LRC. De huidige school meldt de leerling dan vóór 1 mei bij ons aan via Onderwijs Transparant (OT).  Wanneer de huidige school niet in de genoemde gemeenten staat, kun je je zoon/dochter bij ons inschrijven via het aanmeldingsformulier dat je kunt aanvragen via info@lrc.nl.
 
Broertjes-zusjesregeling
De Utrechtse POVO-procedure biedt scholen bij overaanmelding de mogelijkheid om leerlingen die al een broer of zus* op school hebben, voorrang te geven boven andere leerlingen. Deze leerlingen worden dan rechtstreeks geplaatst en hoeven bij overaanmelding niet mee te loten. Deze voorrangsregel heet de broertjes-zusjesregeling.
 
Gefaseerde afbouw broertjes- en zusjesregeling
De NUOVO scholen gaan de mogelijkheid om deze voorrangsregel toe te passen gefaseerd afbouwen. We vinden de eenzijdige bevoordeling van een relatief kleine groep leerlingen niet opwegen tegen de benadeling in kansen van alle andere leerlingen om geplaatst te worden op hun school van eerste voorkeur. De afbouwregeling is gestart in maart 2017 bij de aanmeldingen voor het schooljaar 2017-2018 en geldt ook voor de daaropvolgende schooljaren.
In het voorjaar van 2018 is de voorrangsregel alleen nog toegepast voor leerlingen die zich aanmelden bij een NUOVO-school en in het schooljaar 2016-2017 al een broertje of zusje op de betreffende school hadden. De regeling blijft van kracht tot het moment dat de leerling uit toetsjaar 2016-2017 de school verlaat. Dit is inclusief eventueel zittenblijven en/of het volgen van onderwijs op een hoger niveau op dezelfde school.
* Onder broer of zus verstaan we: kinderen (ook pleeg- en adoptief kinderen) die in gezinsverband samenleven op één adres of op twee adressen bij niet-samenwonende ouders.
 
Vragen?
Onze conrector van leerjaar 1 en 2, Deirdre van Megesen, zal je vragen graag beantwoorden. Je kunt contact met haar opnemen via info@lrc.nl of 030-6702660.