Topsport Talent

Het LRC is een Topsport Talentschool. Vroeger stonden deze scholen bekend als LOOT-scholen (Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport). Dat is een school waar aanstormend sporttalent, met een officiële erkenning van de sportbond, een LOOT-status kan krijgen. Hiermee kan sport gecombineerd worden met het behalen van een schooldiploma. Wij zijn de enige school in de regio Utrecht met een topsportafdeling voor havo/vwo-leerlingen. Momenteel begeleidt het LRC ongeveer 50 topsporters.
 
Hoe begeleiden wij een LOOT-leerling?
Je krijgt individuele begeleiding van een coach die bekijkt hoe jij je studie met sport kunt combineren, bijvoorbeeld door:
- vrijstellingen voor vakken;
- aanpassingen in je lesrooster;
- vrije dagen voor wedstrijden en trainingen.
 
Hoe word je LOOT-leerling?
Het LRC is een school voor havo, atheneum en gymnasium. Je zult dus net als andere leerlingen aan de toelatingseisen van de school moeten voldoen. Daarnaast moet je aan één van de volgende voorwaarden voldoen:
- je bent in het bezit van een A, B of HP-status van het NOC*NSF;
- je wordt door jouw sportbond erkend als Nationaal Talent (NT-status);
- Internationaal Talent (IT-status);
- Belofte (Belofte-status).
 
Kosten
Naast de reguliere schoolkosten vragen we jaarlijks een extra ouderbijdrage. Hiervan worden o.a. de extra begeleiding en de speciale faciliteiten betaald.
 
Meer informatie
Voor meer informatie kun je onze Topsport Talent-folder downloaden of contact opnemen met Mark Coeymans, via mcoeymans@lrc.nl of 030-6702660. Verder is er meer informatie te vinden op de website van Stichting LOOT: www.stichtingloot.nl.