Schoolgids

De schoolgids voor aankomend jaar vind je hier: schoolgids 2018-2019. In de gids lees je alles over de speerpunten van school, de inrichting van ons onderwijs, begeleiding, regelingen en afspraken en meer. 

NOOT: anders dan in de schoolgids staat vermeld;

  • zijn de schoolkosten voor brugklaskamp zijn verhoogd van €80,- naar €87,50 en voor vwo-werkweek van €300,- naar €350,-;
  • zijn de intern begeleiders (IB'ers) in schooljaar 2018-2019 gehuisvest in D107;
  • kunnen ouders van leerlingen uit de onderbouw ook een ziekmelding doorgeven via het ouderaccount van Magister.  

Na de vakantie wordt dit aangepast in de schoolgids.