Onze schoolregels

Het LRC wil een fijne, veilige en leuke school zijn. Daarom hebben we met elkaar een aantal afspraken gemaakt.

Dit vragen we van onze leerlingen:

- Je werkt mee aan een fijne sfeer op school en doet je best om te leren

- Je ruimt je rommel op en gaat netjes om met eigendommen van de school
- Je blijft af van spullen die niet van jou zijn

- Je gebruikt geen geweld
- Je doet mee aan werkweken en activiteiten buiten de lessen om
- Je behandelt iedereen gelijkwaardig (ongeacht religie, huidskleur, seksuele voorkeur, taal of kleding)

Dit vragen we van onze leraren en medewerkers:

- Ze werken mee aan een veilige en leuke school
- Ze zetten zich in voor de leerlingen en voor goed onderwijs en houden zich hierbij aan de afgesproken regels
- Ze houden ouders op de hoogte van de prestaties, gedrag en ontwikkeling van hun kind en gaan met het in gesprek als dat belangrijk is

- Ze behandelen iedereen gelijkwaardig

Dit vragen we van ouders:

- Ze laten hun kind deelnemen aan onderwijsactiviteiten van school.

- Ze werken mee aan een veilige en leuke school
- Ze informeren de medewerkers van school over belangrijke zaken omtrent hun kind en gaan met hen in gesprek als dit in het belang is van hun kind
- Ze onderschrijven het beleid van het LRC over gelijkwaardigheid van mensen en gewenst gedrag