LRC voor leerlingen

Naar de brugklas
Op onze school hebben we drie soorten brugklassen: een gewone havo-/vwo brugklas, een iPad-havo/-vwo brugklas en een gymnasium brugklas. De brugperiode duurt één jaar. 
 
Ons gymnasium 
Op het gymnasium krijg je extra uitdaging. Je werkt soms individueel, soms klassikaal en vier keer per jaar in een projectgroep. Tijdens zo’n project werken verschillende vakken samen.
De klassieke talen Grieks en Latijn spelen een belangrijke rol op het gym. Je leert niet alleen de taal, maar ook de geschiedenis en de mythische verhalen over goden, monsters en reuzen. Je zult deze verhalen soms lezen in het Latijn of Grieks. Zinnen in deze talen zijn een soort puzzels die je op moet lossen. Daarvoor moet je woorden leren, grammatica begrijpen en logisch nadenken.
Dat logisch nadenken noem je ook wel ‘analytisch vermogen’. En daarin word je steeds beter als je Latijn of Grieks leert. Maar het helpt je ook bij andere vakken; je leert makkelijker andere talen en kunt grote stukken tekst beter overzien. Daar heb je veel aan tijdens je vervolgstudie.
De klassieke oudheid wordt wel ‘de bakermat van de westerse beschaving’ genoemd. Daarmee wordt bedoeld dat de Grieken en Romeinen een enorme invloed hebben gehad op onze huidige maatschappij, bijvoorbeeld op het gebied van sport, wetenschap, kunst, literatuur, wetgeving en politiek. Ook hier ga je alles over leren. In de brugklas krijg je bijvoorbeeld het project ‘Idéefixe’. Daarbij leer je over het Romeinse Rijk in de gebieden die nu Frankrijk en Engeland heten. Zo combineer je de vakken Latijn, Frans en Engels in één. Ook bezoek je een museum en ga je veldwerk doen. In de vijfde klas maken we een studiereis naar Rome om meer te leren over de Romeinse cultuur.
 
Havo
Havo-leerlingen en atheneum-leerlingen starten in de brugklas havo/vwo. In het eerste jaar ontdekken we gezamenlijk wat de meest geschikte opleiding voor jou is.
 
Waar ligt jouw talent?
Op het LRC onderzoek je waar jij goed in bent en hoe je daar nog beter in kunt worden. Dat noemen we talentontwikkeling. In de eerste twee leerjaren organiseren we zogenaamde talenturen. Binnen deze talenturen ontdek je waar jij goed in bent: misschien ontdek jij dat je heel goed argumenten kunt bedenken bij debatteren, blijk je heel goed te kunnen ontwerpen bij Fashion en Design, blijk jij veel gevoel voor audio te hebben Soundbite, kun jij je heel goed inleven bij drama of blijk jij de creatieveling binnen game development.
Ieder jaar volg je twee talentprogramma’s en in de tussenliggende lessen leer je na te denken over wat je nu over jezelf geleerd hebt: waar ben jij heel goed in? Hoe zou je dat verder kunnen ontdekken? Welke talenten zien anderen bij jou? Welk beroep zou later goed bij jou passen? Je talenten horen specifiek bij jou. Jouw talenten maken jou wie je bent. Als je helder hebt wat je talenten zijn en deze kunt gebruiken, ben je als mens op de juiste plek beland. Wij zeggen daarom ook wel: ontdek je talent en word wie je bent.
 
Sport
Sport is belangrijk op onze school. Naast de gewone lessen zijn er binnen- en buitensportdagen, een schaatsdag, een zwemdag, een survivaldag en op de laatste dag voor de kerstvakantie is er een grote sport- en activiteitendag.